Velkommen

Kom denne jul Jesus nærmere ved at se den nye korte film om hans fødsel. Tænk på, hvordan du kan deltage i #OplysVerden og forandre julen til en tid med tjeneste. Slut dig til os, når vi følger Frelserens eksempel på at betjene andre den ene efter den anden – ligesom han gjorde.

Jesusbarnet

17:56

Jesus sagde, at vor himmelske Fader er der for os, når vi rækker ud til ham. Når vi opbygger et forhold til Gud, kan vi bruge hans kraft til at hjælpe os med at klare vores udfordringer. Du kan begynde din rejse med at lære Gud at kende ved at udvikle tro, omvende dig fra dine synder, blive døbt og modtage Helligåndsgaven. Fortsæt på stien til Gud ved at bede til ham, læse hans ord, gå i kirke, lære om Jesus og tjene andre.