Helligånden

Helligånden er det tredje medlem af Guddommen

Helligånden er adskilt fra Gud og Jesus, men de er forenede i formål. Helligånden hjælper os til at kende godt fra ondt, trøster os når vi er kede af det, og hjælper os til at kende Gud og hans Søn.

Hvordan kan Helligånden velsigne os

Helligånden kan hjælpe os på mange måder. Her er nogle få.

1. Vores himmelske vejleder

Når et valg føles uforklarligt godt eller rigtigt, betyder det, at Helligånden hjælper os med at genkende sandhed. Vores åndelige følelser kan hjælpe os ved at vejlede vore valg og beslutninger. Sommetider kan de endda advare os, eller hjælpe os med at udgå fare.

2. Vores Talsmand

Helligånden er en kilde til trøst, når vi er kede af det eller ensomme. Han kan berolige os og hjælpe os med at føle fred, når vi sørger. Når vi beder Gud om trøst, kan vi føle Helligåndens kraft.

3. Vores lærer

Helligånden kan hjælpe os med at lære ting, som kan påvirke vores liv i en positiv retning. Helligånden hjælper os til at vide, at Gud er virkelig, at Jesus Kristus døde for vores synder, og at vi kan få tilgivelse og blive fyldt af glæde.

4. Han opbygger vores karakter

Når vi mærker og lytter efter Helligånden, udvikler vi os som personer og bliver mere som Jesus. Vi kan opleve livet med større kærlighed, glæde, tro og godhed. Bibelen fortæller, at Åndens frugter er »kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse« (Galaterne 5:22-23).

At genkende Helligånden

Gud kommunikerer med os igennem Helligånden. Helligånden kan komme til os i form af gode tanker og ideer, eller som fredelige, trøstende følelser. Når vi har gode tanker eller følelser, betyder det at Gud tilskynder os, viser os sandhed og vejleder os.

Vi føler alle Helligånden på hver vores måde. Sommetider beskrives det i Mormons Bog som »en stille, sagte røst« (1 Nefi 17:45), som næsten synes at hviske til dit sind.

At føle Helligånden oftere

Hvis du ønsker at være åben for at høre Helligånden, er det ofte en god idé at bede og meditere et stille sted. Du kan også føle Helligånden, når du beder og læser i Bibelen og Mormons Bog. Når du tager dig tid til at studere Guds ord, viser du ham, at du virkelig ønsker at kende ham og lære fra ham.

Mormons Bog kan hjælpe dig med at føle Helligånden

Mormons Bog giver et løfte til enhver, der læser og beder om den:

»Og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt; og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, idet I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft« (Moroni 10:4).

Hvis du læser og beder oprigtigt om Mormons Bog, vil du føle Helligånden bekræfte dens sandhed. Mormons Bog kan hjælpe dig til at vide, at Gud lever, at han elsker dig, og at Jesus er din Frelser. Missionærerne kan hjælpe dig med at lære, hvordan du bliver mere opmærksom på Helligånden, og hvordan du finder større lykke i dit liv.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu