Saligprisningerne

Jesus, vores Mesterlærer, holdt engang en berømt tale, som kaldes for Bjergprædikenen. Det var her, han åbenbarede den højere lov om kærlighed og belærte om saligprisningerne: Åndelige egenskaber, som vi selv i dag kan stræbe efter.

Matthæus 5:3-12

3 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.

4 Salige er de, som sørger, for de skal trøstes.

5 Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden.

6 Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes.

7 Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

8 Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.

9 Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

10 Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.

11 Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på.

12 Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.

Saligprisningerne fra Bjergprædikenen

Saligprisningerne hjælper os til bedre at forstå de velsignelser, som Gud har parat til os, og hvad det vil sige at være en Jesu discipel.

Forstå saligprisningerne

»Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres«

At være fattig i ånden er at være ydmyg og lærevillig. Jesus ønsker, at vi altid ydmygt anerkender vores behov for ham.

Matthæus 5:3

»Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden«

At være sagtmodig vil sig at være mild, venlig, tålmodig og tolerant – ikke stolt, pralende eller indbildsk. Frelseren viste sin sagtmodighed ved at være villig til at underkaste sig Guds vilje. Selv i et øjeblik med ekstrem smerte sagde han til Gud: »Dog ske ikke min vilje, men din« (Lukas 22:42).

Matthæus 5:5

»Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed«

Jesus Kristus er det fuldkomne eksempel på at udvise tilgivelse og barmhjertighed. Selv da han led på korset, sagde han: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør« (Lukas 23:34). Eftersom vi alle har behov for barmhjertighed, må vi alle udvise barmhjertighed.

Matthæus 5:7

»Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn«

Et andet navn, Jesus Kristus har, er »Freds Fyrste«. Jesus opmuntrede os til at følge sit eksempel ved at elske alle, så vi kan leve sammen i fred.

Matthæus 5:9

»Salige er de, som sørger, for de skal trøstes«

Vi vil møde udfordringer og problemer, der vil prøve os. Når vi sørger over vores tab og prøvelser, bliver vi lovet, at vi vil blive velsignet, når vi holder ud. Gud vil sende sin Helligånd for at trøste os i svære stunder.

Matthæus 5:4

»Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed«

Vi kan komme Gud nærmere, når vi prøver at følge hans lære og lære mere om ham. Jo mere kundskab, vi søger, jo mere vil han velsigne os med.

Matthæus 5:6

»Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud«

Gud vil give sig til kende for os, hvis vi er rene af hjertet. Hvis vi oprigtigt stræber efter at blive som Gud, vil vores motiver og handlinger være hæderlige, og vores hjerte vil være rent.

Matthæus 5:8

»Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed«

Vi kan møde kritik for den måde, vi lever på, hvad vi tror på, og for det, vi gør. Forsvar stolt Guds principper, og han vil velsigne dig.

Matthæus 5:10