Johannes 3:16 – For således elskede Gud verden

Gud, vor Fader i himlen, elsker os umådeligt Hans største gave til menneskeheden, hans Søn, Jesus Kristus, afspejler den kærlighed. Johannes 3:16 i Bibelen beskriver Guds kærlighed og hans plan for lykke for sine børn.

Johannes 3:16

16 For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Gud elsker os alle

Gud elsker alle med en evigtvarende kærlighed. Han er far til vores ånd. Vi er hans børn. Han elsker hver eneste af os personligt og ønsker, at vi lærer ham at kende og elsker ham.

Han sendte sin Søn Jesus Kristus

Gud vidste, at dette liv ville blive fuldt af udfordringer og usikkerhed. Han vidste, at vi ikke helt kunne klare os, og vi ville begå fejl. Så han sendte sin Søn, Jesus Kristus, til jorden. Jesus levede et fuldkomment, syndfrit liv. Han underviste i sit evangelium og viste os den rette måde at leve på. Han gav villigt sit eget liv som et offer for vores synder. Han er vores kærlige Frelser og Forløser.

Vi bør tro på og følge ham

Mens Jesus var på jorden, forkyndte han sit evangelium. Han lærte os, at hvis vi tror på ham, omvender os fra vores synder og bliver døbt med vand og ånd, vil vi ikke fortabes. Vi vil blive tilgivet. Jesu offer gør det muligt.

Styrk dit forhold til Gud
Gratis bibelstudium

Vi kan bo hos Gud igen

Dette liv ender ikke efter døden – vi vil alle opstå. Hvis vi elsker Gud, tror på ham og følger Jesu Kristi evangelium, lover Gud, at vi kan vende tilbage og bo hos ham, når vi dør. Eftersom Gud elsker os, ønsker han, at vi skal være lykkelige nu og i evigheden.