Hvordan finder jeg den rette kristne kirke for mig?

»Hvilken kirke bør jeg gå i? Bryder Gud sig om, hvilken kirke jeg kommer i?« Du har måske stillet spørgsmål som disse, når du overvejet, hvilken plads religion skal have i dit liv. Når man leder efter en kirke, kan det være nyttigt at tænke over, hvad Jesus og hans apostle og profeter har sagt.

Find et fællesskab af troende

Gud sagde i forbindelse med de ti bud: »Husk sabbatsdagen og hold den hellig« (2 Mosebog 20:8). En måde at holde sabbatsdagen hellig på er ved at gå i kirke. Jesus har også sagt: »I skal mødes ofte« (3 Nefi 18:22). Gud ønsker, at vi går regelmæssigt i kirke for at dyrke ham og blive styrket af andre troende.

Udover at gå i kirke om søndagen, ønsker Gud, at vi lever efter vores tro hver dag. Han har bedt os om at »elske din næste som dig selv« (se Matthæus 22:39). Når vi regelmæssigt ser efter måder at elske, tjene og dele vores talenter på som en del af et kirkesamfund, gør vi det, Gud ønsker af os.

Find en kirke, der ledes af Jesus Kristus

I Bibelen står der, at apostlen Paulus belærte om, at Jesu kirke »er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten« (Efeserne 2:20). Jesus er overhoved for sin kirke, og han kalder apostle og profeter til at hjælpe ham med at vejlede og undervise sit folk. Den samme organisation af apostle og profeter findes i Kristi kirke i dag – Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

I 1820 knælede en ung mand ved navn Joseph Smith ned og spurgte Gud, hvilken af alle de kristne kirker, han skulle slutte sig til. Denne bøn blev indledningen til, at Gud gengav tabte sandheder og direkte kommunikation igen igennem en profet, Gud og Jesus vejledte Joseph til ikke at slutte sig til nogen eksisterende kirke. I stedet for blev Joseph kaldet til at være profet og organisere Kristi genoprettede kirke, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Find velsignelser gennem gudstjenester og tjeneste

Gud ønsker at give dig velsignelser, deriblandt velsignelsen lykke. Du kan ganske enkelt finde lykke ved at være sammen med andre troende og ved at tjene og dyrke Gud sammen med dem.

En anden velsignelse, der følger af at gå i kirke regelmæssigt, er deltagelse i nadveren. Inden Jesus døde, tog han brød og vin og velsignede det og gav det til sine disciple. Han sagde, at det symboliserede hans legeme og blod, og at de skulle fortsætte med at tage brødet og vinen ofte for at ihukomme ham (se Lukas 22:19-20 og 3 Nefi 19:1-11).

Læg nøje mærke til, hvordan du har det, når du er i kirke. Gud vil gennem Helligånden lade dig vide, om du er på rette sted. Ånden vil hjælpe dig til at føle »kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed [og] trofasthed« (Galaterne 5:22).

Find en kirke i nærheden

Jesu Kristi kirke er for hele verden. Det betyder, at du sandsynligvis kan finde en menighed af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tæt på, hvor du bor.

Kom med os i kirke. Alle besøgende er velkomne.
Find en kirke i nærheden