Nadveren

Den vigtigste del af vores søndagsmøder er nadveren (eller altergang).

Hver uge bliver brød og vand velsignet og tilbudt forsamlingen. Når vi spise og drikker disse symbolske dele, lover vi at huske Jesu offer og stræber efter at holde hans bud. Det er en dejlig mulighed for at føle Guds kærlighed til os og invitere Helligånden til at vejlede og trøste os.

Den sidste nadver

Aftenen inden Jesus blev korsfæstet, mødtes han med sine apostle og indstiftede nadveren. »Han tog et brød, takkede og brød det, gav dem det og sagde: ›Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig‹« (Lukas 22:19). Derefter tog han vin, takkede og gav den videre til dem og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer« (Lukas 22:20).

I dag tager vi nadver som en ugentlig påmindelse om Jesu Kristi offer, der gør os i stand til at blive tilgivet for vores synder og leve igen efter dette liv.

Kom med os i kirke. Alle besøgende er velkomne.
Find en kirke i nærheden

De løfter, vi giver, under nadveren

Når vi tager nadveren hver uge, lover vi dette:

1. Vi er villige til at påtage os Jesu navn og altid erindre ham (hvilket vil sige, at vi prøver at repræsentere Jesus gennem vores ord og handlinger).

2. Vi vil holde hans bud.

Velsignelser ved at tage nadveren

Hvis vi holder de løfter, vi har aflagt for Herren, bliver vi lovet Helligåndens vejledning og støtte. Det er en af de største velsignelser i dette liv at have Helligånden med os.

Derfor bruger vi vand i stedet for vin

Husk at Frelseren er det vigtigste aspekt ved nadveren. Gud har åbenbaret for nutidsprofeter, at vand også kan symbolisere Jesu blod og minde os om hans offer.