Jesu Kristi rolle

Jesus Kristus er verdens Frelser. Når vi kommer til ham, frelser han os, han hjælper os med at mærke hans kærlighed og giver os håb. Hans rolle er at frelse os og være et forbillede for os.

Hvorfor er Kristi rolle betydningsfuld?

Millioner af mennesker kender til Jesus Kristus. Er det nok at vide, hvem Jesus er, og kende til hans rolle i vor himmelske Faders plan? Den viden er faktisk kun begyndelsen.

At forstå og favne Jesus Kristus som Frelser er nøglen til enhver kristens tro. Og det kræver mere end at have en teoretisk tro på, at han levede og udførte store ting. Det kræver en overbevisning om, at han virkelig opstod, og at han ikke blot led døden, men også åndelig smerte for vores synder.

Jesus mærkede den smerte, skyld og lidelse, som vi oplever som en konsekvens af forkerte valg. Men det vigtigste er, at han accepterede ansvaret og betalte prisen for vores fejltrin på jorden – hvis vi til gengæld oprigtigt omvender os, accepterer hans bud og guddommelige rolle som Forløser. Når vi gør det, bliver vi frigjort fra vores synder. Vi kan blive åndeligt rene og værdige til at gå ind til Guds nærhed.

Det er et komplekst begreb – som kan være svært at fatte med vores begrænsede perspektiv. Men det er muligt. Den ophøjede fred, som vor himmelske Fader ønsker, at vi får, er også tilgængelig for os lige nu på grund af det offer, Jesus Kristus ydede.

Hvordan kan jeg komme Kristus nærmere?

Selv om vi ikke kan komme til Kristus fysisk, ligesom de første disciple gjorde, kan vi komme til ham ved at ransage skrifterne. Vi kan lære ham at kende gennem levende profeters og disciples vidnesbyrd. Gennem Talsmanden, Helligånden, kan vi blive forvisset om, at han lever.

»De fleste af os vil ikke se Gud, sådan som profeterne har set ham, men Åndens stille, sagte tilskyndelser – de tanker og følelser, som Helligånden bringer til vores sind og hjerte – giver os en ubestridelig kundskab om, at han lever, og at han elsker os« (Robert D. Hales, »Søg efter at kende Gud, vor himmelske Fader, og hans Søn, Jesus Kristus«, Liahona, nov. 2009, s. 32).

Jesus Kristus kender enhver af os personligt. Hvis vi blot rækker ud, kan vi også kende ham.