Jesu Kristi mission

Jesus Kristus er det højeste væsen, der er blevet født på jorden – vores fuldkomne eksempel. Han er herrernes Herre, Skaberen, og han kom til jorden, så vi kan leve hos Gud igen.

Guds Søn

Jesus er Gud Faderens førstefødte i ånden og er Guds eneste barn i kødet. Hans jordiske mor, Maria, bar ham, før han blev født, og opdrog ham, mens han var på jorden. Hans mission blev bestemt, før verden blev skabt.

Jesu mirakler overbeviste mange om, at han var en profet, men han var meget mere end det. Da han spurgte sine disciple: »Hvem siger I, at jeg er?« svarede Simon Peter: »Du er Kristus, den levende Guds søn« (Matthæus 16:15-16).

Lærer

Jesus var den største lærer nogensinde, og han underviser os stadig i dag. Som 12-årig blev Jesus fundet i templet, hvor han underviste de lærde (se Johannes 3:2). De var forbløffet over hans viden. Jesus fortsatte med at undervise gennem store taler hele sit liv.

Jesus sagde, at alle mennesker »skal have liv og have i overflod« (Johannes 10:10). Det er ved tro på Jesus og lydighed mod hans lære, at vi kan bo hos Gud igen.

Eksempel

Jesus levede et fuldkommen liv – helt uden synd – og han gav os et fuldkommen eksempel til at leve efter. Alle religiøse ting bør gøres i hans hellige navn.

Jesus havde ikke brug for dåb til at bortvaske nogen synd. Men han viste os, at død er nødvendig for alle for at »opfylde al retfærdighed« (Matthæus 3:15).

Jesus er også det fuldkomne eksempel på kærlighed. Mens han levede på jorden, tog han sig af de fattige, han helbredte spedalske (se Lukas 17:12-19), og han vendte aldrig ryggen til de små børn (se Matthæus 19:13-14). Hans kærlighed er uendelig og tilgængelig for alle, som behøver den.

Jesus lærte os, at vi skal tilgive. Selv om Jesus døde på korset, tilgav han de mennesker, som slog ham ihjel.

Frelser

Det hebraiske navn for Jesus er Jeshua, som betyder »Frelser«. Jesus opfyldte sin rolle som Frelser gennem sit frivillige sonoffer og sin opstandelse.

I Getsemane have følte Jesus byrden af hver eneste synd og smerte,menneskeheden kender til. Jesus led for hver eneste person, som nogensinde har levet.