Hvad er Mormons Bog?

At læse dens ord kan hjælpe os til at forstå formålet med livet, besvare vigtige spørgsmål og komme nærmere på Jesus Kristus.

Mormons Bog indeholder hellig skrift fra tilhængere af Jesus. Ligesom Gud talte til Moses og Noa i Bibelen, talte han også med mennesker i Amerika. Disse mænd, kaldet profeter, nedskrev Guds ord. Deres bøger blev til sidst samlet i en bog af en profet ved navn Mormon.

Guds folk er altid blevet undervist af levende profeter. Ligesom os i dag kæmpede kvinder og mænd dengang med fristelse, søgte efter visdom og havde et lykkeligere liv, når de fulgte Jesu Kristi lære. Vi kan genkende os selv i deres beretninger – inspirerede og inspirerende åndelige optegnelser. Mormons Bog viser, at Gud elsker alle sine børn og er involveret i deres tilværelse. Den tjener som et vidne om Bibelens sandheder og om Jesu Kristi guddommelighed og lære.

Mormons Bog besvarer de store spørgsmål

Mormons Bog kan hjælpe os med at forstå de afgørende spørgsmål, som vi alle stiller på et tidspunkt:

  • Er der et liv efter døden?
  • Hvad venter der os på den anden side?
  • Hvad er formålet med livet?
  • Hvordan kan jeg finde lykke og fred nu?
  • Kender Gud mig og hører han mine bønner?
  • Hvordan kan jeg undgå synd og lære virkelig at omvende mig?

Hvis du har lyst, kan missionærerne mødes med dig og drøfte skriftsteder, der besvarer disse spørgsmål. De kan også bringe dig et gratis eksemplar af Mormons Bog.

Løftet i Mormons Bog

Gud lover os, at hvis vi læser Mormons Bog med et åbent hjerte og sind, vil han for hver enkelt åbenbare dens guddommelighed og dens sandhed gennem inspiration fra Helligånden. Omkring 80.000 missionærer underviser folk om denne bog på seks kontinenter og på 107 sprog – og disse mennesker afprøver lige nu det løfte. Missionærerne uddeler lige nu gratis eksemplarer af Mormons Bog, og samtidig regner millioner af mennesker den blandt deres mest værdifulde ejendele. Mænd og kvinder fra hele verden, fra enhver mulig baggrund, lærer, at Mormons Bog kan hjælpe os med at finde fred og tro i dette liv og evig frelse i det kommende liv.

Hvordan fik vi Mormons Bog i dag?

I 1823 blev Joseph Smith ledt af en engel til de gamle optegnelser og oversatte dem ved Guds kraft. Ligesom de fordums profeter, der kom før ham, virkede Joseph Smith som Guds budbringer og vidnede om Jesu Kristi forsoning og om Frelserens evne til at forandre vores tilværelse til det bedre.

Hvorfor har Mormons Bog betydning?

De principper, der blev nedskrevet i Mormons Bog – tro på Jesus Kristus, omvendelse, dåb, glæde, frelse – forandrede livet for et fordums folk. I vore dage har Mormons Bog påvirket millioners liv over hele verden ved at bringe dem nærmere til Jesus Kristus. Her er et par beretninger:

Hvordan kan Mormons Bog gavne mig?

Hellig skrift er mere end blot gamle ord og beretninger. De er relevante og tidssvarende budskaber om de problemer, vi står overfor. Når du skal til at læse i Mormons Bog, prøv så ofte at stille dig selv spørgsmålet: »Hvad siger dette virkeligt?«, så vil du finde mange relevante budskaber til dig i dag. Bogen blev skrevet for at inspirere læserne til at træffe beslutninger, som i sidste ende vil forbedre deres liv og komme Gud nærmere. Det var forfatternes håb, at deres ord ville lede folk til Jesus Kristus og til at ændre adfærd, fjerne sorg, usikkerhed og frygt, give en mening og vejledning til menneskers syn på livet og give mennesker tegn på, at Gud stadig »er en gud, der gør mirakler« (Mormon 9:10).

Man kunne måle betydningen af Mormons Bog i verden på antallet af eksemplarer, der uddeles, eller den totale vækst i antallet af mennesker, som vælger at følge Jesus Kristus, når de har læst bogen. Den vigtigste virkning er dog afgjort den personlige. Mormons Bog giver svar på spørgsmål, håb og solid åndelig styrke hos mennesker, en efter en.

Find fred ved at læse Mormons Bog
Bed om et gratis eksemplar

Mennesker, hvis tilværelse er blevet forandret ved at læse Mormons Bog, fandt den, da de var syndere, eller da de var trofaste, da de følte sig uden håb, eller da de var lykkelige. For at finde meningen med Mormons Bog kan folk være veluddannede eller uden uddannelse, alene eller omgivet af venner og familie, økonomisk velstillede eller i økonomisk krise. Den eneste fællesnævner er, at de mennesker, som blev påvirket af denne bog, tog den med et enkelt ønske om at kende og forstå dens sandhed.

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Her er en kort sammenfatning af en storslået, tusindårig historie, som står i Mormons Bog:

Egentligt er Mormons Bog en beretning om en familie. Lehi er en profet i Jerusalem. Gud advarer Lehi i en drøm. Han skal samle sin familie og forlade Jerusalem, som snart bliver erobret. De krydser havet til Amerika. Laman og Lemuel, Lehis ældste sønner, tror ikke, at deres far er inspireret af Gud. Deres yngre bror Nefi er fuld af tro. Nefi bliver valgt af Gud til at lede familien og være deres lærer.

Efter nogen tid deler folket sig i to grupper: Nefitter og lamanitter. Disse to grupper er ofte i krig med hinanden, og deres tro på Jesus bliver konstant prøvet. Denne tro fylder siderne i Mormons Bog med mægtige prædikener, lektier for livet og åndelige oplevelser.

Efter Jesu opstandelse viser han sig for folket i Amerika. Han underviser dem om dåb og tilgivelse. Han helbreder deres syge og velsigner deres børn. Han etablerer sin kirke. I modsætning til folket i Jerusalem, lytter folket i Amerika til Jesus. Efter hans besøg lever de i fred i flere hundrede år.

Med tiden mister folket deres tro, og krig bryder igen ud, som næsten udrydder hele befolkningen.

Ligesom Bibelen har Mormons Bog mange forfattere. Det er en samling af dagbøger og historier, der gennem en periode på omkring 1.000 år er videregivet fra en forfatter til den næste. Den første forfatter er profeten Nefi, som forlod Jerusalem med sin familie i 600 f.Kr. og kom til Amerika. Nefi videregav optegnelsen til sin lillebror, som derefter gav den til sin søn. Hver forfatter gav altid optegnelsen videre til nogen, de stolede på. Mormon var profeten, som samlede alle optegnelserne i en bog. Derfor hedder bogen Mormons Bog.

I 1823 blev Joseph Smith ledt til disse gamle optegnelser, og han oversatte dem ved Guds kraft.

Mormons Bog understøtter Bibelen og tydeliggør ofte Jesu Kristi lære. For eksempel fortæller Markus og Lukas i Bibelen de samme historier om Jesus, men du kan lære mere ved at læse det ud fra to perspektiver.

Tilsammen indeholder Mormons Bog og Bibelen tusindvis af års inspiration, vejledning og instruktion. De viser, at Gud elsker og vejleder folk fra alle dele af verden. Ved at studere begge bøger kan du bedre forstå, hvem Gud er, og hvad han ønsker for dig.