At komme tættere på Gud

Gud er virkelig. Han kender og elsker dig. Du kan udvikle et tættere forhold til ham igennem tro, bøn og ved at læse i skriften. Helligånden vil hjælpe dig, når du forsøger at lære Gud bedre at kende.

Opdag Guds plan for dig
Mød missionærerne

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Vi er alle børn af vor himmelske Fader, og som en venlig og kærlig Fader, er han opmærksom på dig. Han kender dig – dine udfordringer, dine triumfer, dine stærke sider og dit utrolige potentiale. Og med al den kendskab elsker han dig. Intet betyder mere for ham end din lykke. Det er derfor, at han ønsker, at du lærer ham at kende.

At være lykkelig er et valg. Vi kan vælge at være lykkelige, selv når ting går galt. Vi må huske på at Gud elsker os og at »alt virker sammen til gode« (Romerne 8:28). Vi er her for at lære igennem prøvelser, men vi er her også for at finde glæde undervejs. Vi kan vælge lykke ved ikke at sammenligne os med andre, ved at være taknemmelige for det, vi har, ved at omgive os med positive mennesker, tjene andre og ved at anerkende Guds hånd i vores tilværelse. Mormons Bog fortæller os, at »menneskerne er til for at kunne nyde glæde« (2 Nefi 2:25).

Der en mange forskellige måder at bede på. Vi kan bede alene, eller som en familie. Vi kan bede, når vi skal spise, før vi går i seng, som det første om morgenen, eller i virkeligheden når som helst. Det vigtige er, at vi finder tid til oprigtigt at takke Gud og bede ham om hjælp.

Foruden bøn kan meditation også hjælpe os med at fokusere på Gud og føle Ånden. På den måde er meditation en form for bøn.

Det er et svært spørgsmål. Det begynder med de små ting. Det første, vi må, er at have et ønske om at forandre os og et håb om, at det er muligt. Du kan gøre det med Guds hjælp. Mormons Bog fortæller os at »ved små og enkle ting bliver der udrettet store ting« (Alma 37:6).

Vælg nogle mindre ting, som du kan arbejde med. Det kunne være åndelige mål, som at bede, læse i skriften eller at gå i kirke. Du kan også sætte dig mål om at overvinde dårlige vaner eller synd. Jesus betalte prisen for alle vores fejltagelser, synd og sorger, fordi ingen af os er perfekte. Hvis du ikke ved, hvad du bør ændre, så prøv at spørge Gud. Du kan også mødes med missionærerne, som kan hjælpe dig lære mere om, hvad Gud ønsker for dig.

Det er helt i orden at være ked af det. Du kan være ked af det og stadig have tro på, at Gud elsker dig, og at alting nok skal blive godt til sidst.

Vær ikke bange for at fortælle en anden person om dine følelser, såsom en sorgrådgiver, et familiemedlem, en nær ven eller en kirkeleder. Lad dem trøste dig, selv hvis de ikke fuldt og helt forstår, hvad du går igennem.

Du kan også finde fred i Jesu Kristi evangelium. Gud er der, og han elsker dig og er opmærksom på dig. Jesus bar al lidelse, så han ved, hvordan han kan hjælpe dig overvinde dine lidelser. Du kan være sammen med dine elskede igen efter døden. Disse lærdomme fjerner ikke al smerten, men de kan give håb og forståelse.

»Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet« (Johannes Åbenbaring 21:4).