Jesus Kristus i Mormons Bog

Jesus tilbragte sit liv på jorden i nærheden af Jerusalem og underviste jøderne i sit evangelium. Jesus underviste imidlertid også folk i et andet land i Amerika. Det besøg ændrede fuldstændig tilværelsen for dem dengang. At høre om det kan være lige så betydningsfuldt for dig i dag.

»Jeg har også andre får«

Jesus sammenlignede ofte sig selv med en hyrde. Han talte ofte om sin kærlighed til dem, der fulgte ham, som han omtalte som får. I Johannesevangeliets kapitel 10 erklærede han, mens han talte med folk i det gamle Palæstina: »Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold; også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én hjord, én hyrde.«

Hvem var de andre får, som Kristus talte om i den lignelse? Historien om disse »andre får« gentages i Mormons Bog.

Mormons Bog og Bibelen virker sammen for at fortælle beretningen om Jesus

Mormons Bog er en bog med hellig skrift, som detaljeret gengiver Guds lære til folket, som boede i det fordums Amerika. Den supplerer Bibelen, forstærker vidnesbyrdet om Jesus Kristus og giver nyt indblik i hans hellige mission.

Bibelen fortæller beretningen om Jesu liv og virke i det hellige land, fra hans fødsel til hans opstandelse. Men i Mormons Bog læser vi om hans besøg i Amerika, efter han døde og opstod igen. Han underviste folket der, velsignede dem, kaldte mennesker til at tjene i hans navn, hvorpå han steg til himmels.

Tilsammen giver Bibelen og Mormons Bog en mere fuldstændig beretning om Jesus Kristus, end blot den ene kunne fortælle. Når vi læser begge bøger, kan vi få en bedre forståelse af Kristi lære og af Guds plan for vores liv.

Hvad Mormons Bog betyder for dig

Jesu tilsynekomst i Mormons Bog var vigtig, for det betyder, at Gud giver de samme velsignelser og muligheder til alle sine børn. Det viser, at Guds kærlighed ikke er begrænset til mennesker fra et enkelt område i verden. Uanset, hvor vi lever, eller hvem vi er, uanset hvilket sprog vi taler, eller hvordan vi ser ud, elsker Gud os og ønsker, at vi hører hans sandhed.