Jesu kirke blev genoprettet

I 1820 kaldte Gud og Jesus en ny profet til at genoprette den sande kirke. Hans navn var Joseph Smith.

Joseph Smith voksede op på landet i Palmyra i New York. Der var mange kirker og prædikanter, der kæmpede om tilhængere i det område. Joseph var i vildrede omkring, hvilken kirke han skulle slutte sig til, for de sagde alle noget forskelligt. Han faldt over et vers i Bibelen, hvor der stod, at man skal spørge Gud, hvis man har et spørgsmål, så vil han svare.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu

Joseph besluttede sig for at bede. Han gik for sig selv ind i en skovlysning og knælede ned og spurgte ydmygt Gud i bøn om, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Gud og Jesus viste sig for ham i et syn. Senere beskrev Joseph denne hellige oplevelse:

Jeg så »en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig …  Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden: Det er min elskede Søn. Hør ham!« (Joseph Smiths–Historie 1:16–17).

Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus, sagde, at Joseph ikke skulle slutte sig til nogen af de eksisterende kirker. De sagde, at igennem ham ville Jesus senere genoprette sin oprindelige kirke. Joseph Smith ville blive profet, lige som man kender dem fra Bibelen. Med tiden fik han den vigtige præstedømmemyndighed, der var gået tabt, og med det myndighed til at døbe, helbrede de syge og kalde apostle og andre ledere. Den genoprettede kirke blev officielt organiseret den 6. april 1830.

Mormons Bogs rolle i genoprettelsen af Jesu kirke

Da Jesus gendannede sin kirke, frembragte han en fortidig optegnelse, der blev oversat af Joseph Smith. Den er kendt som Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Den både understøtter og tydeliggør Bibelen og sikrer, at Jesu Kristi lærdomme forbliver rene og korrekte. Du kan få viden om, at Mormons Bog er Guds ord, lige som Bibelen er, ved at læse den og bede om at få at vide, om den er sand. Hvis Gud svarer, at den er sand, så ved du også, at Joseph Smith var en profet, og at du har fundet Jesu sande kirke.

Lær mere om Jesu Kristi genoprettede kirke
Mød missionærerne

Jesus Kristus leder sin kirke i dag

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Jesu Kristi genoprettede kirke. Jesus er overhoved for sin kirke og vejleder os aktivt mod Gud gennem nutidsprofeter.

Kom og tilbed Frelseren, Jesus Kristus, sammen med os! Du vil blive velsignet ved at studere hans lære i de hellige skrifter og lytte til det, han har fortalt profeter og apostle i vore dage. Du vil mærke Guds kærlighed, når du deltager i at tjene andre i Herrens kirke.

Alle er velkomne i kirken
Find en kirke i nærheden

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Der er et voksende antal personer, som afviser ideen med organiseret religion og foretrækker at være åndelig på deres egen måde og prøver at leve et godt liv. Men mennesker behøver både organiseret religion og individuel åndelighed. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har den nødvendige struktur og præstedømmemyndighed til at opfylde alle Guds bud, herunder dåb og deltagelse i nadveren. Du bør gå i kirke om søndagen, mens du også gør en indsats for at være åndelig og tjene andre gennem hele ugen.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige blev officielt organiseret i Fayette i staten New York i 1830. Den første præsident for Kirken var Joseph Smith. Han så et syn med Jesus Kristus og Gud Faderen og blev kaldet som profet til at genoprette Jesu Kristi Kirke. Han modtog Guds præstedømme, oversatte Mormons Bog og sendte missionærer ud for at forkynde evangeliet i Nordamerika og på den anden side af havet.

Kirkens hovedsæde flyttede til Ohio, Missouri og Illinois for at undgå forfølgelse og finde et sted, hvor dets medlemmer kunne samles. På grund af mistro og lokale politiske konflikter blev profeten Joseph Smith ulovligt fængslet i 1844 og slået ihjel af en pøbelhob.

Brigham Young blev den næste præsident for Kirken. Han ledte de hellige over prærierne i USA i overdækkede vogne til Utahs Rocky Mountains. Siden den tid er Kirken vokset dramatisk over hele verden. I dag er der flere end 16 millioner medlemmer fordelt i over 170 lande verden over.

Det første skridt er at mødes med missionærerne. De vil undervise dig i den grundlæggende tro og skikke i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De kan også besvare alle dine spørgsmål om Kirken og lade dig vide, hvad der forventes af dens medlemmer.

Du bør også begynde at overvære gudstjenester. Du vil finde glæde ved at tilhøre et fællesskab af mennesker, som holder af hinanden og stræber efter at følge Jesu Kristi eksempel.

Når du er klar til at tilslutte dig Kirken, kan du vælge at blive døbt og officielt blive medlem. Du kan blive døbt enten af en missionær eller af en, du har lært at kende i kirken.

Ligesom Bibelen har Mormons Bog mange forfattere. Det er en samling af dagbøger og historier, der gennem en periode på omkring 1.000 år er videregivet fra en forfatter til den næste. Den første forfatter er profeten Nefi, som forlod Jerusalem med sin familie i 600 f.Kr. og kom til Amerika. Nefi videregav optegnelsen til sin lillebror, som derefter gav den til sin søn. Hver forfatter gav altid optegnelsen videre til nogen, de stolede på. Mormon var navnet på den profet, som samlede alle optegnelserne til en bog. Derfor hedder bogen Mormons Bog.

I 1823 blev Joseph Smith ledt til disse gamle optegnelser, og han oversatte dem ved Guds kraft.