Gud taler til os gennem profeter

Profeter vejledte Guds folk på Bibelens tid – og de leder os stadig i dag.

Hvorfor har vi profeter?

Gud ønsker, at vi overvinder vores udfordringer, bliver bedre mennesker og vender tilbage for at leve med ham efter dette liv. Men han forventer ikke, at vi gør det alene. Han vejleder os igennem bøn, skrifterne og profeter. En profet er en, der er blevet kaldet af Gud til give råd til hele verden. Fra Abraham og Moses til levende profeter i dag, har Gud fulgt et mønster for vejledning af sine børn gennem profeter.

Hvordan påvirker profeter samfundet?

Selvom Guds bud aldrig ændrer sig, så er den verden, vi lever i, i konstant forandring. Hver tidsperiode har været kendetegnet af sine nye omstændigheder og unikke udfordringer. Profeter modtager vejledning fra Gud, som kan hjælpe folk med at navigere igennem udfordringer og situationer.

I Bibelen tilskyndede profeter folk til at omvende sig, og de forudsagde, at Jesus Kristus ville blive født, slået ihjel og opstå. I dag fortsætter profeter med at vidne om Jesus. De advarer og rådgiver også alle mennesker om vigtige emner.

Nyere profetiske råd har handlet om sociale anliggender som ægteskab og familierelationer, praktiske sager som uddannelse og økonomisk ansvarlighed og åndelige emner, som hjælper os til at overvinde personlig modgang og finde større selvtillid og tro.

Profeter i dag

Profeternes ord står sin prøve, når vi anvender dem i vores liv. De, der hører disse budskaber, siger ofte: »Det var som om, at han talte til mig.« Gud ved, hvad der rører sig dybt i os, og han ønsker at hjælpe. En af de måder, han hjælper sine børn på er ved at inspirere profeter.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er unik i verden i dag, fordi profeter videreformidler regelmæssig, himmelsk vejledning fra Gud. Disse budskaber er tilgængelige for alle mennesker. Den nuværende profet, præsident Russell M. Nelson, og de tolv apostle taler til verden to gange om året ved en række af møder, som kaldes generalkonference. Profetens og apostlenes ord transmitteres internationalt og sendes direkte på internettet, så alle kan få glæde af det. Profeten og apostlene vidner om, at Jesus er Frelseren og de hjælper os til at følge hans eksempel.

Når du lærer mere om profeterne, vil du forstå, at Gud stadig taler til os i dag, og du kan komme ham nærmere og finde større glæde ved at lytte til profetens råd. Vi opfordrer jer til at lære mere om Jesu kirke ved at mødes med missionærerne.

Lær mere om Jesu Kristi genoprettede kirke
Mød missionærerne