Skip main navigation

Hvad lærer Bibelen os?

Bibelen fortæller os, at Gud gennem hele historien aldrig er holdt op med at elske sine bøn.

Bibelen er Guds ord

Bibelen er en samling af hellige bøger skrevet af fordums profeter og historikere. Disse forfattere skrev om forholdet mellem Gud og hans folk for over 4.000 år siden. Deres inspirerede ord er det, vi i dag kender som Bibelen.

Når vi følger Bibelens lære, hjælper det os til at vide, hvem Gud er, lære fra gode mennesker, som elskede ham, og bedre forstå, hvordan han ønsker, at vi lever.

Bibelen lærer os om Jesus

Jesus Kristus er Guds Søn, som kom til jorden for at frelse os fra synd, bedrøvelse, ensomhed, smerte og meget mere. Jesus fortalte smukke lektier om at tjene og om kærlighed, og han udførte mange mirakler, mens han var på jorden. Vi kan i Bibelen læse disse historier og lære, hvordan vi kan overvinde noget vanskeligt med hjælp fra Jesus.

Lad os studere Bibelen sammen

Lektierne i Bibelen er lige så relevante for os i dag, som de altid har været. Vor kærlige Fader i himlen vil velsigne os, når vi læser hans ord og prøver at leve efter dem. Du vil føle dig nærmere Gud, når du læser og lærer om hans kærlighed til dig gennem de talrige lektier i Bibelen, der kan hjælpe os med at klare hverdagens udfordringer.

De ti bud

I Bibelen gav Gud sit folk de ti bud, eller love, som de skulle leve efter. Disse bud kræver, at vi elsker Gud og behandler andre med respekt. De fortæller os også, at vi ikke bør lyve, stjæle, slå ihjel eller begå ægteskabsbrud (se 2 Mosebog 20). Gud forventer stadig af os, at vi følger de ti bud i dag.

En højere lov

I Det Nye Testamente viste Jesus os en bedre måde at følge Gud på. Han lærte os, at vi foruden at holde de ti bud også må holde vores tanker og hjerte rent. Det centrale i at vise tro på Jesus er at følge hans to store bud – at elske Gud og at elske vores næste som os selv.

Kærlighed

Det vigtigste er, at Bibelen underviser om kærlighed. Når vi læser beretninger om kærlighed i Bibelen, kan vi blive mere som Jesus. Vi kan vise mere omsorg, tjene mere og tilgive mere. Vi kan finde kærlighed til Gud, til vores næste og tilmed til vores fjender.

Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror også på en anden hellig bog fra Gud, Mormons Bog. Ligesom Bibelen lærer den os om Jesus og hjælper os til at besvare nogle af livets sværeste spørgsmål. Tilsammen giver Bibelen og Mormons Bog os en større forståelse af og kærlighed til vores Frelser.

Se, hvordan Mormons Bog er med til at vidne om Jesus

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se hele listen.

Bibelen blev skrevet af inspirerede mænd, som blev kaldt profeter. Gud talte til profeter som Moses og Esajas, og de skrev hans lære ned. Disse skrivelser udgør Det Gamle Testamente. Det Nye Testamente er en samling af personlige beretninger fra Jesu disciple samt breve fra Paulus og andre apostle. Begge disse bøger blev senere oversat og samlet til den bog, vi i dag kender som Bibelen.

Ja. Helt afgjort. Vi tror, at den er Guds ord, en bog med hellig skrift og nødvendig at læse for at få et lykkeligt liv. Sammen med Bibelen finder vi også inspiration i andre bøger med hellig skrift, som kun findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Disse bøger går alle hånd i hånd og lærer os vigtige sandheder om Jesus Kristus.

Mormons Bog understøtter Bibelen og tydeliggør ofte Jesu Kristi lære. For eksempel fortæller Markus og Lukas i Bibelen de samme historier om Jesus, men du kan lære mere ved at læse det ud fra to perspektiver.

Tilsammen indeholder Mormons Bog og Bibelen tusindvis af års inspiration, vejledning og instruktion. De viser, at Gud elsker og vejleder folk fra alle dele af verden. Ved at studere begge bøger kan du bedre forstå, hvem Gud er, og hvad han ønsker for dig.

Mormon.org Chat is typing...