Følg Jesus Kristus

Hvem er Jesus Kristus? Jesus er verdens Frelser. Når vi følger ham, finder vi større fred og lykke i livet.

...
Se, hvad der er muligt på grund af ham
2:45

Jesus er Guds Søn

Vor himmelske Fader sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at lide for synderne hos alle, der ville leve her på denne jord, så vi kan blive tilgivet. Dette offer på vores vegne var muligt på grund af Jesu guddommelighed og hans fuldkomne liv.

Jesus var en mesterlig underviser og alles tjener, men han var uendeligt mere end det. Da han spurgte apostlen Peter: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Svarede Peter: »Du er Kristus, den levende Guds Søn« (Matthæus 16:15-16).

Jesus viste os det fuldkomne eksempel til efterfølgelse

Jesus levede fuldkomment for at vise os vejen tilbage til vor himmelske Fader. Selvom Jesus aldrig begik synd, blev han stadig døbt for at vise sin lydighed mod Gud og for at lære os, at dåb er et krav for alle.

Find ud af, hvordan du kan blive døbt

Jesus er også det fuldkomne eksempel på kærlighed. Mens han levede på jorden, tog han sig af de fattige, han helbredte de blinde (se Johannes 9:1-7), han bød små børn velkommen (se Matthæus 19:13-14), og han tilgav tilmed dem, der korsfæstede ham. Hans kærlighed er uendelig og tilgængelig for enhver, som behøver den.

Jesus lærte os, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal behandle andre

Jesus var kun 12 år, da han blev fundet i templet, hvor han underviste de lærde (se Lukas 2:46). De var forbløffede over, hvor meget han vidste. Jesus udviklede sig til at blive den største lærer nogensinde. Han brugte ofte lignelser eller historier til at undervise i vigtige lektier. Disse lignelser handlede om almindelige mennesker og situationer, hvilket gjorde dem nemme at forstå. Hans historier rører stadig vores hjerte og motiverer os til at følge ham og tjene hinanden i dag.

 

Jesu lære

Arbejderne i vingården

Jesus lærte, at alle trofaste mennesker vil få en lige belønning i himlen, uanset hvor længe hver person har været trofast (se Matthæus 21:1-16).

Den ikke tilgivende tjener

Jesus lærte os en vigtig lektie om tilgivelse ved at spørge: »Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?« (Matthæus 18:33)

Den barmhjertige samaritaner

Jesus sagde, at vi bør elske vores næste. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner lærer os, at vores næste kan være enhver, også fremmede eller fjender (se Lukas 10:25-37).

Den fortabte søn

Enhver, som vender sig til Kristus, vil modtage hans kærlige accept, uanset hvad han eller hun har gjort (se Lukas 15:11-32).

Start forfra
Det vildfarne får

Når vi er fortabt eller ensomme og vender os til Jesus, vil han ikke blot byde os velkommen tilbage, men vil glæde sig som hyrden, der sagde: »Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet« (Lukas 15:1-6).

Mormons Bog indeholder også Frelserens kraftfulde lære. Han underviste folk under sit besøg i det fordums Amerika i, hvordan man beder, hvordan man er ydmyg, og hvordan man behandler sin familie.

Læs Jesu lære i Mormons Bog

Jesus led og døde for vore synder

Jesu mission med at komme til jorden var at frelse os fra vores synder. Han var villig til at lide og ofre sig selv for at betale prisen for vores fejltrin, så vi kan omvende os og få tilgivelse for dem.

I Getsemane have bar Jesus vægten af hver eneste synd og smerte, som menneskeheden har kendt. Han led for hver eneste person, der nogensinde har levet, og det fik ham til at bløde fra hver eneste pore på kroppen (se Lukas 22:44). Han blev arresteret, spyttet på, pisket og derpå korsfæstet. Selv da Jesus blev slået ihjel af sit eget folk, råbte han, at Gud måtte vise dem nåde (se Lukas 23:34).

Når vi går gennem livet, vil vi alle begå fejl og gøre noget, vi fortryder. Men så længe vi beder til vor himmelske Fader om tilgivelse og prøver at være bedre, kan vi blive rene igen. Vi står alle i gæld til den store kærlighed fra vor Frelser og Forløser, Jesus Kristus.

Jesus opstod, så vi kan leve igen

Jesus opstod fra graven tre dage efter sin død og viste sig for mange af sine venner og tilhængere. Han var den første, som opstod. Det betyder, at hans ånd blev genforenet med hans fuldkomne fysiske legeme efter hans død. Fordi Jesus overvandt døden, vil vi alle opstå en dag.

Kom og tilbed Frelseren sammen med os

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Ja! Jesus er fundamentet i vores tro. Faktisk foretrækker vi at kalde vores kirke ved dens fulde navn: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det viser, at vi ærer Jesus og minder alle om, at vi følger Jesus Kristus, og at dette er hans kirke.

Mormons Bog siger. »Og vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus, vi prædiker om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med vore profetier, for at vore børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen for at få forladelse for deres synder« (2 Nefi 25:26).

Opstandelse betyder genforeningen af ånd og legeme efter døden, hvorefter de aldrig adskilles igen. Jesus rejste sig fra de døde, eller opstod, tre dage efter sin korsfæstelse. Han lever stadig i dag, og vi vil også opstå, så vi kan bo hos Gud igen.

Ingen ved, hvornår Jesu Kristi andet komme vil ske, men vi ved, at han vil komme igen. Engle erklærede til Jesu apostle: »Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen« (Apostlenes Gerninger 1:11). Bibelen og Mormons Bog taler om tegnene, der vil gå forud for det andet komme som krige, hungersnød og forkyndelsen af Jesu Kristi evangelium til alle lande.

I Bibelen omtales Jesus med næsten 200 forskellige navne, titler og beskrivelser. Mange af disse titler beskriver vidunderligt hans majestæt og mission. Her er nogle eksempler: 

 • Kristus
 • Frelser
 • Forløser
 • Guds Søn
 • Jahve
 • Guds Lam
 • Lvets Brød
 • Rådgiver
 • Immanuel
 • Verdens Lys
 • Herren
 • Herre
 • Formidler
 • Levende Vand
 • Freds Fyrste
 • Talsmand
 • Messias
 • Israels Hellige
 • Den Enbårne
 • Den gode hyrde