Opfostre en stærk familie

Gud skabte familier, så vi kan finde lykke, lære i en kærlig atmosfære og forberede os til evigt liv sammen.

Fem måder at holde din familie fokuseret på Gud

Familier en stor del af vor himmelske Faders plan for vores lykke. At opfostre en familie er umådeligt berigende, men det kan være vanskeligt, især i verden i dag. Dine børn kommer til at træffe flere udfordrende beslutninger, end du gjorde i dine yngre år. Her er fem måder, hvorpå du kan styrke og beskytte din familie mod verdens dårlige indflydelse.

1. Undervis i gode værdier

Ordsprogenes Bog 22:6 siger: »Tilskynd drengen til at følge den vej, han skal gå, selv når han bliver gammel, vil han ikke vige fra den.« Det er jeres ansvar som forældre at undervise jeres børn i gode værdier og principper. Lær dem om Gud, og hvor meget han elsker dem. Lær dem at være ærlige. Lær dem den gyldne regel – at behandle andre, som de selv ønsker at blive behandlet.

Klart definerede værdier er med til at lede en persons valg. Når jeres børn bliver ældre, vil de møde barske udfordringer. Lær dem at forblive tro mod Guds standarder i forbindelse med sex, narko, økonomi, uddannelse m.m. I kan aldrig forberede dem på hver eneste situation, de måtte møde. Det, I kan gøre, er at lære dem, hvad der er rigtigt og forkert og forklare, at hvert eneste valg, godt eller dårligt, har en konsekvens. Lyt opmærksomt hele jeres børns liv, når de har spørgsmål, og sørg for, at de ved, at I altid vil elske dem, uanset hvad.

2. Bed sammen som familie

Ordsproget lyder: »En familie, der beder sammen, forbliver sammen.« Gud velsigner familier, som beder sammen, med mere fred, kærlighed og harmoni i hjemmet. Familiebøn er også en god måde at hjælpe yngre børn med at udvikle en vane med selv at bede. Travlhed kan gøre det svært at koordinere familiebøn, men det er det værd. Prøv at vælge et tidspunkt, hvor I normalt er sammen som fx måltider, eller lige før I går i seng.

Lær, hvordan man beder som familie
Mød missionærerne

3. Læs Guds ord

Når I som familie læser i skrifterne, vil I invitere Helligånden til at være i jeres hjem. Beretningerne i Bibelen og i Mormons Bog lærer os værdifulde lektier om tro og om at overvinde udfordringer. Selv om disse beretninger foregik for længe siden, er de stadig relevante i dag. Hjælpe jeres børn med at forstå, at de kan finde mod, inspiration og vejledning i skrifterne.

Ældste L. Tom Perry, en nutidig apostel, har sagt: »Jeg lover jer, at daglig familiebøn og skriftstudium vil opbygge en sikkerhed og samhørighed inden for jeres hjems vægge, som vil berige jeres liv og berede jeres familier til at møde udfordringerne i tiden og i de kommende evigheder« (»Tilbage til evangeliets grundlæggende principper«, Stjernen, juli 1993, s. 90).

Gud vil velsigne jeres familie, når i læser i skriften sammen.

4. Gå i kirke sammen

Familier får gavn af både Kirkens åndelige og sociale sider. I kirken vil jeres børn lære om Jesu lære, og hvordan man anvender dem i livet. De kan også finde venner, der har samme tro, og som kan være en god indflydelse, når de møder svære beslutninger og gruppepres. Kirken er med til at forstærke værdier, der i hjemmet er undervist i, som ærlighed og venlighed. Det er en tidsmæssig forpligtelse, men Gud velsigner os, når vi går i kirke.

Bring din familie til kirke
Find en kirke i nærheden

5. Tilbring kvalitetstid sammen

Sidste dages hellige reserverer en aften om ugen til deres familie. I har måske hørt dem omtale det som hjemmeaften. På disse aftener tilbringer de tid sammen, lærer om evangeliet og har det sjovt. Hjemmeaften kan tilpasses jeres børns alder. Yngre børn vil måske gerne synge, se en kort opløftende video eller rollespille beretninger fra Bibelen. Ældre børn foretrækker måske en mere formel undervisning efterfulgt at en familieaktivitet som fodbold, en film eller karaoke.

Familien: En proklamation til verden

I 1995 udsendte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en officiel udtalelse om betydningen af familien. Udtalelsen beskriver fædres og mødres ansvar, og den taler om centrale emner som ægteskab, køn, forældrerollen og sex. Læs højdepunkterne herunder:

Uddrag fra Familien: En proklamation til verden

Ægteskab

»Ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud.«

Evige familier

»Den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven.«

Køn

»Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru.«

Forældrehvervet

»Forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, til at lære dem at elske og tjene hinanden«.

Troskab i ægteskabet

»Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab.«

Ansvaret i ægteskabet

»Fædre og mødre [er] forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere.«

Ansvar over for Gud

»Vi advarer om, at personer, som bryder deres løfte om troskab, som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, eller som ikke opfylder ansvar i familien, en dag skal stå til ansvar over for Gud.«

Styrkelse af familien

»Vi opfordrer ansvarlige borgere og offentlige ansatte overalt til at fremme de skridt, der har til hensigt at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel.«

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.