Familier er centrale i Guds plan

Gud gjorde familiens betydning rimelig klar, da han skabte Adam og Eva. Bibelen kaldte dem »manden og hans hustru« (1Mosebog 2:25), og det første bud, Gud gav dem, var at få børn (se 1 Mosebog 1:28).

Hvad er formålet med en familie?

Familier er en guddommelig del af Guds plan. De er den grundlæggende byggesten til stærke samfund. Familier er stedet, hvor vi kan føle kærlighed og lære at elske andre. Livet er hårdt, og vi har brug for mennesker, vi kan støtte os til. Hjemmet er en sikker havn, hvor vi kan hente gode råd, støtte og knus, og, når det bliver nødvendigt, en god småkage.

Bring hele familien med i kirke
Alle er velkommen
Find en menighed

Gud er vor himmelske Fader

Vores familie her på jorden er organiseret som vores familie i himlen. Ligesom vi kan gå til vore forældre, når vi har brug for vejledning, er vor himmelske Fader her altid til at hjælpe os. Når vi beder, lytter han, og han svarer.

Gud elsker dig så højt. Tænk på, hvor meget forældre elsker deres barn. De elsker barnet, uanset hvad der sker, også når barnet begår fejl. Den kærlighed er blot et glimt af den kærlighed vor himmelske Fader har til os.

Familien: En proklamation til verden

I 1995 udsendte Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige en officiel udtalelse om betydningen af familien. Udtalelsen beskriver fædres og mødres ansvar, og den taler om centrale emner som ægteskab, køn, forældrerollen og sex. Læs højdepunkterne herunder, eller læs hele teksten her.

Uddrag fra Familien: En proklamation til verden

Ægteskab

»Ægteskab mellem mand og kvinde er indstiftet af Gud.«

Evige familier

»Den guddommelige plan for lykke gør det muligt for familiebånd at fortsætte på den anden side af graven.«

Køn

»Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru.«

Forældrehvervet

»Forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, til at lære dem at elske og tjene hinanden«.

Troskab i ægteskabet

»Børn har ret til at blive født inden for ægteskabets rammer og blive opdraget af en far og en mor, som ærer deres ægteskabsløfter med fuldstændig troskab.«

Ansvaret i ægteskabet

»Fædre og mødre [er] forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere.«

Ansvar over for Gud

»Vi advarer om, at personer, som bryder deres løfte om troskab, som misbruger deres ægtefælle eller deres børn, eller som ikke opfylder ansvar i familien, en dag skal stå til ansvar over for Gud.«

Styrkelse af familien

»Vi opfordrer ansvarlige borgere og offentlige ansatte overalt til at fremme de skridt, der har til hensigt at bevare og styrke familien som samfundets grundlæggende bestanddel.«

Hvordan kan jeg styrke min familie?
Gratis bibelstudie