Jesu Kristi liv

Jesus Kristus er Guds Søn og vor Frelser. Alt fra hans tjenestegerning indtil sin død gjorde han for os.

Fødsel

Jesus er Guds Søn, men blev født af en kvinde på jorden. Denne trofaste kvindes navn var Maria. Da Maria fødte Jesus, viste mange tegn og engle sig, så trofaste mennesker kunne finde ham og vise deres respekt. I har måske set denne scene blive fremstillet i krybbespil ved juletid.

Barndom

Selv som ung udlagde Jesus Guds ord. Som 12-årig blev Jesus fundet »i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav« (Lukas 2:46-47).

Dåb

Da Jesus begyndte sin tjenestegerning som 30-årig, gik han mange kilometer til Jordanfloden for at blive døbt af sin fætter, Johannes Døber, som havde myndighed til at udføre dåb.

Selv om han var uden synd, blev Jesus stadig døbt for at lære os om lydighed over for Gud, den korrekte måde at blive døbt på, og betydningen af at dåb udføres med den rette myndighed.

Efter Jesu dåb ved nedsænkning erklærede Gud: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag« (Matthæus 3:17).

Tjenestegerning og mirakler

Jesus helbredte de syge, gav de blinde synet igen og vækkede tilmed de døde tilbage til livet. Og endnu vigtigere, så tilgav han mennesker deres synder. Selvom hans gerninger blev regnet som blasfemisk adfærd af de jødiske præster, mindede Jesus hele tiden folk om, at hans gerninger var i tråd med Guds vilje, »for at Faderen må blive herliggjort i Sønnen« (Johannes 14:13).

Korsfæstelse

Gennem hele Jesu liv var mange vrede på ham, fordi de ikke forstod ham. Han belærte om ukendte ting og udviste barmhjertighed over for syndere. Han demonstrerede utrolig kraft, og nogle samfunds- og kirkeledere følte sig truet af hans indflydelse.

Jesus blev arresteret og senere korsfæstet – eller slået ihjel – hvilket han tillod for at opfylde Guds vilje. »Jeg sætter mit liv til,« sagde Herren, »for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage« (Johannes 10:17-18). Selv da Jesus blev slået ihjel af sit eget folk, råbte han til Gud, at han skulle vise dem nåde.

Opstandelse

Tre dage efter Jesu død, rejste han sig fra graven – og den opstandne Herre viste sig snart for sine venner og tilhængere. Han var den første, som opstod, hvilket betyder, at han ånd blev genforenet med hans fuldkomne fysiske legeme efter døden. Fordi Jesus lever igen, vil vi alle opstå en dag.