Jesu Kristi lære

Jesus Kristus lærte os mange ting, mens han var på jorden, men den største af dem var kærlighed.

Saligprisningerne var en vigtig del af Bjergprædikenen. De indeholder det centrale i Jesu lære og viser alle hans disciple, hvordan man lever som ham.

Saligprisningerne

Salige er de fattige i ånden

Jesus lærte os, at himmeriget er for dem, der ydmyger sig.

Matthæus 5:3

Salige er de sagtmodige

De, som er lærevillige, tålmodige, langmodige osv., er blevet lovet, at »de skal arve jorden.«

Matthæus 5:5

Salige er de barmhjertige

Jesus sagde: »Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig,« som betyder, at de, der udviser barmhjertighed, også vil modtage det.

Matthæus 5:7

Salige er de, som stifter fred

De, som stifter fred og enes med hinanden, sagde Jesus, »skal kaldes Guds børn.«

Matthæus 5:9

Salige er de, som sørger

Jesus lover, at de, som sørger og vender sig til ham, vil finde den trøst, de søger.

Matthæus 5:4

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed

De, som søger efter retfærdighed, er blevet lovet, at de skal blive mættet på grund af deres trofaste ønske.

Matthæus 5:6

Salige er de rene af hjertet

De, som stræber efter at bevare godhed i deres hjerte og sind, siger Jesus, »skal se Gud.«

Matthæus 5:8

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed

Jesus sagde: »Himmeriget er deres« om mennesker, der forfølges for at leve retfærdigt.

Matthæus 5:10

Jesus var den største lærer, der nogensinde har levet. Han brugte ofte lignelser – eller historier – til at give vigtige lektier, som vi stadig kan lære af i dag.

Jesu Kristi lære

Arbejderne i vingården

Jesus lærte, at alle trofaste mennesker vil få en lige belønning i himlen, uanset hvor længe hver person har været trofast (se Matthæus 21:1-16).

Den ikke tilgivende tjener

Jesus lærte os en vigtig lektie om tilgivelse ved at spørge: »Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig?« (Matthæus 18:33)

Den barmhjertige samaritaner

Jesus sagde, at vi bør elske vores næste. Lignelsen om den barmhjertige samaritaner lærer os, at vores næste kan være enhver, også fremmede eller fjender (se Lukas 10:25-37).

Den fortabte søn

Enhver, som vender sig til Kristus, vil modtage hans kærlige accept, uanset hvad han eller hun har gjort (se Lukas 15:11-32).

Det vildfarne får

Når vi er fortabt eller ensomme og vender os til Jesus, vil han ikke blot byde os velkommen tilbage, men vil glæde sig som hyrden, der sagde: »Glæd jer med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet« (Lukas 15:1-6).

Jesus udfører mirakler hele tiden, selv i dag. Miraklerne herunder blev udført, mens han levede på jorden, og er inspirerende beretninger, der kan hjælpe os med at komme ham nærmere.

The Miracles of Jesus

Han gav de blinde syn

»Da rørte han ved deres øjne og sagde: ›Det skal ske jer, som I tror.‹ Og deres øjne åbnedes. Men Jesus talte strengt til dem og sagde: ›Se til, at ingen får det at vide‹ (Matthæus 9:27-31).

Han rensede spedalske

De »råbte: ›Jesus, Mester, forbarm dig over os!‹ Da han så dem, sagde han: ›Gå hen og blive undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene.« (Lukas 17:12-19)

Han helbredte de syge og plagede

»Da Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde: ›Kvinde, du er løst fra din sygdom. Han lagde hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud.« (Lukas 13:11-17)

Han oprejste de døde

»Se, da blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke … Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: ›Græd ikke!‹ og han sagde: ›Unge mand, jeg siger dig: rejs dig op!‹ Da satte den døde sig op« (Lukas 12-15)

Han forvandlede vand til vin

»Jesus sagde til dem: ›Fyld karrene med vand‹ … Og han sagde til dem: ›Øs nu op og bær det hen til skafferen.‹ Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin – han vidste ikke, hvor den kom fra« (Johannes 2:3-11).

Han gik på vandet

»Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen« (Matthæus 14:25)

Han bespiste tusinder med en smule mad

»Og han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk; også de to fisk delte han ud til alle. Og alle spiste og blev mætte (Markus 6:39-42).