Dåb

Dåb er en pagt – eller et løfte – man indgår med Gud. Når du bliver døbt, lover du at tjene ham og følge hans bud efter bedste evne.

Følg Frelserens fuldkomne eksempel

Hvis du har læst Det Nye Testamente, kender du sikkert historien om Jesus, der kommer til Johannes Døber for at blive døbt.

»Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: ›Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?‹ Men Jesus svarede ham: ›Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed‹« (Matthæus 3:13-15).

Selv Jesus, der aldrig havde syndet, blev døbt for at vise Gud lydighed og være et eksempel til efterfølgelse for os.

Det er nødvendigt at blive døbt for at komme ind i himlen

Jesus lærte os, at vi er nødt til at blive døbt for at kunne vende tilbage og bo i Guds nærhed efter dette liv.

Dåb er at blive »født af vand«. Det gør det muligt for os at blive renset for vores synder, hvilket er nødvendigt for at vende tilbage til Gud.

Find ud af, hvordan man bliver døbt
Tal med missionærerne

Dåb bør udføres ved nedsænkning

Dåb i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udføres ved nedsænkning, hvilket vil sige, at en person »nedsænkes« helt under vand og rejses op igen. I Bibelen lyder det, at »da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet« (Matthæus 3:16). Dåb ved nedsænkning er et smukt symbol, ikke blot på at vaske synder væk, men også på død, begravelse og opstandelse. Dåb markerer slutningen på din gamle livsstil og en fødsel til et liv, der er viet til kristne værdier (se Romerne 6:3-6).

Sidste dages hellige tror, at dåb må udføres af nogle, der har den rette præstedømmemyndighed. Den myndighed direkte fra Jesus Kristus blev gengivet gennem genoprettelsen af Kristi Kirke.

Dåb og Helligånden

Selvom dåben i sig selv er en skelsættende begivenhed, er den ikke komplet uden Helligåndsgaven (eller Helligånden). Modtagelse af Helligånden er at blive født af Ånden (Johannes 3:5). Helligåndsgaven bliver givet til dig efter din dåb, så du kan modtage Guds hjælp, vejledning og trøst livet igennem.

Dåbsløfte

DU LOVER: At tjene andre

»Bære hinandens byrder, så de bliver lette« (Mosija 18:8)

DU LOVER: At udvise kærlighed og medfølelse

»Sørge med dem, der sørger … og at trøste dem, der står i behov for trøst« (Mosija 18:9)

GUD LOVER: At give dig Helligånden

At »udøse sin Ånd mere rigeligt over« dig (Mosija18:10)

DU LOVER: At være et godt eksempel

At »stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder« (Mosija 18:9).

DU LOVER: At holde Guds befalinger

At »tjene ham og holde hans befalinger« (Mosija 18:10)

GUD LOVER: At give dig evigt liv

At du kan »blive forløst af Gud og blive regnet blandt dem i den første opstandelse, så [du] må få evigt liv« (Mosija 18:9)

Du kan blive døbt

Apostlen Peter gjorde det også klart, at dåb er et bud for alle mennesker: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave« (Apostlenes Gerninger 2:38).

Inden du bliver døbt, viser du dit ønske om at holde Guds bud ved at omvende dig fra dårlige ting, du har gjort. Det kan indebære, at man erkender sine synder, inden man bliver døbt (se Matthæus 3:6) eller retter op på fejltrin, hvor man kan.

Når du er blevet døbt, får du en chance for at begynde på et nyt liv – et der er viet til at følge Jesus Kristus. Dine synder er dig tilgivet, og du kan hengive dig til at træffe valg, der leder til lykke. Efter du er blevet døbt og har modtaget Helligåndens gave, vil han hjælpe, trøste og vejlede dig i din indsats.

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.