Hvad er mit livs formål?

Livet har formål og mening. Gud, vores kærlige Fader, ønsker, at vi finder lykke og glæde. Han skabte en plan for os, hvor vi kan udvikle os, leve i tro, etablere familier og vende tilbage for at bo hos ham en dag. Guds plan, som ofte kaldes frelsesplanen, giver mening og sammenhæng i vores liv her på jorden ved at besvare følgende spørgsmål: Hvor kom jeg fra? »Hvorfor er jeg her« og »Hvad sker der, når jeg dør?«

Livet er en prøvetid for os

Gud sendte os til jorden for at lære og udvikle os igennem erfaringer, både behagelige og smertefulde. Han lader os vælge mellem godt og ondt og lader os bestemme, om vi vil tjene andre eller kun fokusere på os selv. Udfordringen er at have tro på hans plan, selv om vi ikke har alle svarene. Eftersom vi alle begår fejl, sendte Gud sin Søn, Jesus Kristus, så vi kan blive renset og tilgivet. Når vi accepterer Jesus og følger hans eksempel, bliver vi mindre egoistiske og kan nyde større kærlighed, fred og lykke.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kom jeg fra?

Før du blev født, boede du hos din himmelske Fader. Han kendte dig, elskede dig og lærte dig om de valg, der ville føre til varig lykke. Denne periode kaldes den førjordiske tilværelse.

Gud præsenterede sin plan for os

Gud ønskede, at vi skulle komme til jorden for at få et fysisk legeme. Her møder vi udfordringer og situationer, der giver os mulighed for at lære og udvikle os, så vi kan blive mere som ham.

Jesus blev valgt som vores Frelser

Gud vidste, at vi ville begå fejl, så han valgte Jesus Kristus til at komme til jorden og lide for vores synder. Jesu offer muliggør, at vi kan blive tilgivet og renset for vores synder, så vi igen kan bo hos Gud en dag.

Hvad er mit formål i livet?

Vi kan ikke huske, at vi boede hos Gud, før vi kom til jorden. Derfor må vi lære at få tro og at vælge mellem godt og ondt. Livet er ikke let, men svære tider hjælper os til at påskønne lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for vores synder. Men hans offer fratager os ikke vores ansvar. Vi skal vælge at acceptere Jesus ved at omvende os, når vi begår fejl, blive døbt og holde hans befalinger.

Hvor går vi hen, når vi dør?

Når vi dør, bliver vores ånd og legeme adskilt. Vores ånd går til åndeverdenen. Det er et sted med hvile og lykke for dem, der har truffet gode valg, og en tilstand som helvede for dem, der har truffet dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke vores endelige mål eller dom. Fordi Gud er så kærlig og fair, bliver de personer i helvede, som aldrig kendte til Jesus, mens de levede, faktisk undervist i hans evangelium og får mulighed for at acceptere ham.

Vi vil alle leve igen

Jesus overvandt døden, så vi alle kan leve igen. Det kaldes opstandelsen. Når vi opstår, vil vores ånd og legeme blive forenet igen. Vores legeme vil være fuldkomment og vil aldrig dø igen.

Endelige dom

Jesus vil dømme os i henhold til vores handlinger og vores hjertes ønsker. Han vil være så nådig, som han kan. Eftersom vores handlinger og ønsker er forskellige, omfatter himlen forskellige riger eller grader af herlighed.

Det celestiale rige

Vor himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige. Hvis du lever efter Jesu lære og er renset fra synd ved hans offer, vil du komme derhen. Du vil bo i Guds nærhed og opleve varig glæde.

Det terrestriale rige

Mennesker, som nægter at acceptere Jesu Kristi evangelium, men som ellers levede hæderligt, vil modtage en plads i det terrestriale rige.

Det telestiale rige

De, som vedbliver i deres synder og ikke omvender sig, vil modtage en plads i det telestiale rige.

Opdag Guds plan for dig
Gratis bibelstudie

Jesus er vejen til varig lykke og frelse

Bibelen lærer os: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv« (Johannes 3:16). Gud sendte Jesus for at frelse os fra vores synder. Jesu lærdomme guider vores liv og leder os til en lykke, som varer ved. Hans offer hjælper os til at finde mening i livet og udvikle os til vores fulde potentiale. Du kan begynde at gå ad denne vej i dag.

Mormons Bog underviser os om formålet med livet

Ligesom Bibelen, indeholder Mormons Bog vejledninger fra Gud til hans børn. Gud ønsker, at det skal lykkes for os i livet, og at vi skal finde glæde. De personer, vi læser om i Mormons Bog, gik igennem mange udfordringer og var nødt til at overvinde dem igennem tro. Vi kan lære mere om meningen med vores liv fra deres erfaringer og lærdomme.

Lær mere om formålet med livet fra skrifterne
Mød missionærerne

Se flere fortællinger