Hvad er mit livs formål?

Livet har formål og mening. Gud, vores kærlige Fader, ønsker, at vi finder lykke og glæde. Han skabte en plan for os, hvor vi kan udvikle os, leve i tro, etablere familier og vende tilbage for at bo hos ham en dag. Guds plan, som ofte kaldes frelsesplanen, giver mening og sammenhæng i vores liv her på jorden ved at besvare følgende spørgsmål: Hvor kom jeg fra? »Hvorfor er jeg her« og »Hvad sker der, når jeg dør?«

Livet er en prøvetid for os

Gud sendte os til jorden for at lære og udvikle os igennem erfaringer, både behagelige og smertefulde. Han lader os vælge mellem godt og ondt og lader os bestemme, om vi vil tjene andre eller kun fokusere på os selv. Udfordringen er at have tro på hans plan, selv om vi ikke har alle svarene. Eftersom vi alle begår fejl, sendte Gud sin Søn, Jesus Kristus, så vi kan blive renset og tilgivet. Når vi accepterer Jesus og følger hans eksempel, bliver vi mindre egoistiske og kan nyde større kærlighed, fred og lykke.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kom jeg fra?

Før du blev født, boede du hos din himmelske Fader. Han kendte dig, elskede dig og lærte dig om de valg, der ville føre til varig lykke. Denne periode kaldes den førjordiske tilværelse.

Gud præsenterede sin plan for os

Gud ønskede, at vi skulle komme til jorden for at få et fysisk legeme. Her møder vi udfordringer og situationer, der giver os mulighed for at lære og udvikle os, så vi kan blive mere som ham.

Jesus blev valgt som vores Frelser

Gud vidste, at vi ville begå fejl, så han valgte Jesus Kristus til at komme til jorden og lide for vores synder. Jesu offer muliggør, at vi kan blive tilgivet og renset for vores synder, så vi igen kan bo hos Gud en dag.

Hvad er mit formål i livet?

Vi kan ikke huske, at vi boede hos Gud, før vi kom til jorden. Derfor må vi lære at få tro og at vælge mellem godt og ondt. Livet er ikke let, men svære tider hjælper os til at påskønne lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for vores synder. Men hans offer fratager os ikke vores ansvar. Vi skal vælge at acceptere Jesus ved at omvende os, når vi begår fejl, blive døbt og holde hans befalinger.

Hvor går vi hen, når vi dør?

Når vi dør, bliver vores ånd og legeme adskilt. Vores ånd går til åndeverdenen. Det er et sted med hvile og lykke for dem, der har truffet gode valg, og en tilstand som helvede for dem, der har truffet dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke vores endelige mål eller dom. Fordi Gud er så kærlig og fair, bliver de personer i helvede, som aldrig kendte til Jesus, mens de levede, faktisk undervist i hans evangelium og får mulighed for at acceptere ham.

Vi vil alle leve igen

Jesus overvandt døden, så vi alle kan leve igen. Det kaldes opstandelsen. Når vi opstår, vil vores ånd og legeme blive forenet igen. Vores legeme vil være fuldkomment og vil aldrig dø igen.

Endelige dom

Jesus vil dømme os i henhold til vores handlinger og vores hjertes ønsker. Han vil være så nådig, som han kan. Eftersom vores handlinger og ønsker er forskellige, omfatter himlen forskellige riger eller grader af herlighed.

Det celestiale rige

Vor himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige. Hvis du lever efter Jesu lære og er renset fra synd ved hans offer, vil du komme derhen. Du vil bo i Guds nærhed og opleve varig glæde.

Det terrestriale rige

Mennesker, som nægter at acceptere Jesu Kristi evangelium, men som ellers levede hæderligt, vil modtage en plads i det terrestriale rige.

Genstart
Det telestiale rige

De, som vedbliver i deres synder og ikke omvender sig, vil modtage en plads i det telestiale rige.

Opdag Guds plan for dig
Gratis bibelstudie

Jesus er vejen til varig lykke og frelse

Bibelen lærer os: »For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv« (Johannes 3:16). Gud sendte Jesus for at frelse os fra vores synder. Jesu lærdomme guider vores liv og leder os til en lykke, som varer ved. Hans offer hjælper os til at finde mening i livet og udvikle os til vores fulde potentiale. Du kan begynde at gå ad denne vej i dag.

Mormons Bog underviser os om formålet med livet

Ligesom Bibelen, indeholder Mormons Bog vejledninger fra Gud til hans børn. Gud ønsker, at det skal lykkes for os i livet, og at vi skal finde glæde. De personer, vi læser om i Mormons Bog, gik igennem mange udfordringer og var nødt til at overvinde dem igennem tro. Vi kan lære mere om meningen med vores liv fra deres erfaringer og lærdomme.

Lær mere om formålet med livet fra skrifterne
Mød missionærerne

Se flere fortællinger

»Jeg har været på en livslang mission efter sandheden … Jeg mødte hende, som senere blev min kone, og blev introduceret til Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Jeg blev mere og mere nysgerrig for at forstå den stærke ånd, jeg følte til deres møder. Jeg begyndte at læse Mormons Bog og var forbløffet over den sandhed, bogen vidnede om! Mormons Bog har hjulpet mig til bedre at forstå Bibelen … Ved at læse Mormons Bog kan enhver føle sig tættere på vor Frelser og bedre forstå livets mening.«

»Jeg blev færdig med universitetet, og i en alder af 21 år havde jeg opnået alt det, jeg havde stræbt efter: Et godt job, en lækker bil og et travlt socialt liv, men var stadig ikke lykkelig. Jeg følte mig tilskyndet til at række ud efter missionærerne … jeg accepterede deres udfordring om at læse Mormons Bog. Jeg læste, studerede, bad og så vidste jeg, at det var sandt … At blive medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige var den bedste beslutning, jeg nogensinde har truffet. Evangeliet lover ikke at gøre dit liv perfekt, men det giver dig evnen til at få det bedste ud af alting og vide, at du aldrig er alene.«

»Efter at have været afsted på universitetet i et år følte jeg, at der måtte være mere i livet end den daglige eksistens. Jeg vidste, at jeg måtte finde Gud. Jeg ville vide, hvilken kirke der var den sande. Derfor undersøgte jeg mange religioner … På det tidspunkt sendte min bedste ven missionærerne til min dør. Tidligere i mit liv havde det nok irriteret mig, men på dette tidspunkt ledte jeg aktivt efter svar. Jeg ønskede selv at vide det. Missionærernes budskab om min himmelske Faders plan for lykke rørte noget i mig, som om jeg engang havde kendt til disse ting, men havde brug for at høre dem. Det hele lød så velkendt. Jeg vidste, at jeg ønskede det, som varer ved, og ikke flygtig verdslig lykke. Jeg ønskede sand lykke. At høre, at Gud har en plan for, hvordan vi kan være lykkelige, vakte genklang i mig. At vide, at vor himmelske Fader er en kærlig fader, og at jeg er hans barn, at han sendte sin sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at sone og opstå for os, fordi han elskede os. Dette budskab var for mig som dyrebart guld … At lære om en kærlig himmelsk Faders plan om lykke var som den sødeste frugt, jeg nogensinde har smagt. Jeg har et formål, livet har retning, forhold og familier har altsammen mening.«

»Lige siden jeg var ung, har jeg altid tænkt over, hvad meningen med dette liv var. Jeg har helt bogstaveligt haft spørgsmål som »Hvorfor er jeg her?« »Hvor kom jeg fra?« og »Hvor skal jeg hen?« Da jeg mødte missionærerne, besvarede de disse spørgsmål for mig. Endnu vigtigere end deres svar var den fred, jeg følte, da jeg hørte dem. Det var som om mit liv pludselig havde et formål. Og jeg vidste, at så længe jeg holdt mig tæt til Herren, ville det altid have et formål. Det har været en enorm velsignelse at være medlem af Kirken og at have den viden og det vidnesbyrd om Jesus Kristus, som jeg har fået. Jeg ved, at mit liv er i hans hænder. Fremtiden er ikke længere så skræmmende med så fredfyldt og sikkert et perspektiv. Jeg har lært at lykke er selve formålet med vores tilværelse. Livet er ikke altid let, men jeg kan med sikkerhed sige, at jeg er en meget lykkelig person.«

»Det er helt skørt at tænke, at jeg er blevet omvendt til denne kirke. Jeg levede det meste af mit liv uden rigtigt at vide, hvem Gud eller Jesus Kristus var. Min familie var ikke religiøs og desuden ekstremt dysfunktionel. Jeg havde på ingen måde en nem opvækst. Jeg vidste ikke, at der var mere i livet, eller at der var en Fader i himlen, som bekymrer sig om mig. Jeg vidste ikke at jeg havde et formål. Men i high school indså jeg, at jeg ville have mere ud af mit liv. Jeg vidste at der måtte være mere, end hvad dette liv tilbyder, og jeg ønskede ikke at fortsætte i den retning, jeg var på vej i. Jeg henvendte mig til en af mine venner, som var et medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og bad hende om at tage mig med i kirke. Jeg gik i kirke og vidste med det samme, at det var det, jeg ledte efter. Jeg lyttede til missionærernes undervisning, og mit hjerte begyndte at forandres. Jeg følte mig så glad og tilfreds med alting, og det hele gav mening. Selvfølgelig vidste jeg ikke alt, men jeg havde tro. Jeg vidste, at min Frelser havde sonet for mine synder, ligesom han gjorde for os alle. Jeg vidste at mine synder kunne tilgives, og det gjorde mig ydmyg. Jeg bad med hele mit hjerte, og jeg lærte, at dette var min himmelske Faders ønske for mig. Min omvendelse til evangeliet var den bedste beslutning i mit liv. I lang tid havde jeg følt mig fortabt, men nu kender jeg mit formål, og jeg ved, at der er mere, end hvad dette liv tilbyder.«