Hvad sker der, når vi dør?

Det er naturligt at undre sig over, hvad der sker med os, når vi dør. Nogen tror, at vi hører om med at eksistere, andre tror på, at der findes en himmel og et helvede. Vi levede, før vi kom til jorden og vil fortsætte med at leve efter døden. Vi ved dette, fordi Gud har vist hele sin plan for os i skrifterne. Det kan give os tryghed og ro i forhold til døden, når vi kender til denne plan. Selvom vi sørger over vores kære, som vi har mistet, er der håb. Døden er ikke slutningen.

Hvad sker der, når vi dør?

Når vi dør, bliver vores ånd og legeme adskilt. Selvom vores krop dør, lever vores ånd - essensen af, hvem vi er - videre. Vores ånd går til åndeverdenen, som er inddelt i et åndernes paradis og et åndeligt fængsel. For de ånder, som har levet gode liv, er paradiset et sted, hvor man glemmer jordiske bekymringer og sorger.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kom jeg fra?

Før du blev født, boede du hos din himmelske Fader. Han kendte dig, elskede dig og lærte dig om de valg, der ville føre til varig lykke. Denne periode kaldes den førjordiske tilværelse.

Gud præsenterede sin plan for os

Gud ønskede, at vi skulle komme til jorden for at få et fysisk legeme. Her møder vi udfordringer og situationer, der giver os mulighed for at lære og udvikle os, så vi kan blive mere som ham.

Jesus blev valgt som vores Frelser

Gud vidste, at vi ville begå fejl, så han valgte Jesus Kristus til at komme til jorden og lide for vores synder. Jesu offer muliggør, at vi kan blive tilgivet og renset for vores synder, så vi igen kan bo hos Gud en dag.

Hvad er mit formål i livet?

Vi kan ikke huske, at vi boede hos Gud, før vi kom til jorden. Derfor må vi lære at få tro og at vælge mellem godt og ondt. Livet er ikke let, men svære tider hjælper os til at påskønne lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for vores synder. Men hans offer fratager os ikke vores ansvar. Vi skal vælge at acceptere Jesus ved at omvende os, når vi begår fejl, blive døbt og holde hans befalinger.

Hvor går vi hen, når vi dør?

Når vi dør, bliver vores ånd og legeme adskilt. Vores ånd går til åndeverdenen. Det er et sted med hvile og lykke for dem, der har truffet gode valg, og en tilstand som helvede for dem, der har truffet dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke vores endelige mål eller dom. Fordi Gud er så kærlig og fair, bliver de personer i helvede, som aldrig kendte til Jesus, mens de levede, faktisk undervist i hans evangelium og får mulighed for at acceptere ham.

Vi vil alle leve igen

Jesus overvandt døden, så vi alle kan leve igen. Det kaldes opstandelsen. Når vi opstår, vil vores ånd og legeme blive forenet igen. Vores legeme vil være fuldkomment og vil aldrig dø igen.

Endelige dom

Jesus vil dømme os i henhold til vores handlinger og vores hjertes ønsker. Han vil være så nådig, som han kan. Eftersom vores handlinger og ønsker er forskellige, omfatter himlen forskellige riger eller grader af herlighed.

Det celestiale rige

Vor himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige. Hvis du lever efter Jesu lære og er renset fra synd ved hans offer, vil du komme derhen. Du vil bo i Guds nærhed og opleve varig glæde.

Det terrestriale rige

Mennesker, som nægter at acceptere Jesu Kristi evangelium, men som ellers levede hæderligt, vil modtage en plads i det terrestriale rige.

Det telestiale rige

De, som vedbliver i deres synder og ikke omvender sig, vil modtage en plads i det telestiale rige.

Imens de retfærdige nyder ro, vil de, som har levet uretfærdigt, bo i et åndeligt fængsel (ofte omtalt som »helvede«). Det åndelige fængsel er ikke en endegyldig dom eller evig straf. Fordi Gud er kærlig og retfærdig vil de, som befinder sig i fængsel, blive undervist i Jesu Kristi evangelium og få muligheden for at acceptere Frelseren, hvilket kan »gøre [dem] frie« (Johannes 8:32).

Åndeverdenen er en venteperiode indtil vi modtager opstandelsens gave, når vores ånder bliver genforenet med vores legemer. Vores fremtidige opstandne krop kan ikke dø og vil være fuldkommen, fri fra smerte, sygdom og ufuldkommenheder. Det er på grund af Jesu Kristi uendelige kærlighed, at alle vil opstå.

Få mere at vide om, hvad der sker, når vi dør
Mød missionærerne

Hvad sker der efter opstandelsen?

Det er ved tiden for opstandelsen, at vi alle hver især vil blive dømt af Jesus, vor Frelser. Denne endelige dom vil være baseret på vores ønsker, handlinger og valg.

Kun Gud og Jesus kender vores hjerte og vores livssituation fuldstændigt, så kun de kan dømme os retfærdigt. Denne dom vil være barmhjertig, helbredende og kærlig (se Johannes’ Åbenbaring 21:4).

Eftersom vores handlinger og ønsker er forskellige, omfatter himlen forskellige riger eller grader af herlighed. Det højeste rige, hvor Gud bor, kaldes for det celestiale rige, efterfulgt af det terrestriale og det telestiale rige. Bibelen sammenligner vores evige belønning i en af disse tre riger med solen, månen og stjernerne. Men hvert rige overgår enhver form for lykke, vi har mulighed for at opleve her på jorden.

Guds endemål er at hjælpe sine børn til at vende tilbage for at bo med ham i det celestiale rige. Alligevel er det vores valg nu og her, som bestemmer, hvor vi vil tilbringe evigheden. Vi må tro på Jesus Kristus, omvende os fra vore synder, blive døbt i hans navn og modtage Helligåndsgaven. Ligeledes må vi holde Guds befalinger resten af vores liv og omvende os, når vi ikke kan leve op til dem.

Hvem kommer i det celestiale rige?

Vor himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige. Hvis du lever i overensstemmelse med Jesu Kristi evangelium og bliver renset ved hans store offer (forsoningen), vil du komme til at bo i Guds nærhed og kende fuldstændig glæde (se Lære og Pagter 76:50-70).

Hvem kommer i det terrestriale rige?

Mennesker, som nægter at acceptere Jesu Kristi evangelium, men som ellers levede hæderligt, vil modtage en plads i det terrestriale rige (se Lære og Pagter 76:71-80).

Hvem kommer i det telestiale rige?

De, som vedbliver i deres synder og ikke omvender sig, vil modtage en plads i det telestiale rige (se Lære og Pagter 76:81-86, 98-107).

Frelse er mulig på grund af Jesus Kristus

Hverken opstandelsen eller frelse fra vores synder ville være muligt uden Jesus Kristus. Han led for vores synder, så at vi, når vi beder om tilgivelse og forsøger at ændre os, kan blive rene. Han døde også på korset og stod op fra de døde. Jesu magt over døden betyder, at vi alle vil opstå, uanset om de tror på ham eller ej. På grund af Jesus er døden ikke slutningen.

På grund af ham

2:44

»Det var utænkeligt, umuligt, ufatteligt, uden fortilfælde; en enkelt handling, som ændrede historien.«

Mormons Bog giver yderligere indsigt og lærer os om Jesu Kristi rolle i vor himmelske Faders plan for os. Ved at læse Mormons Bog og bede til Gud kan du lære om Guds plans virkelighed.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu