Hvor kom vi fra?

For at forstå dit formål her, hjælper det at vide, hvor du kom fra. Kort fortalt boede din ånd i himlen, før du blev født.

Vi boede engang i Guds nærhed

Før jorden blev skabt, boede vi alle hos Gud, vor himmelske Fader. Han ønskede at vi skulle lære af vore erfaringer her på jord for at hjælpe os til at blive mere som ham. Ligesom børn forlader hjemmet for at tage en uddannelse, var vi nød til at forlade vort himmelske hjem, for at kunne udvikle os som personer, lære af vore fejltrin, finde glæde og udvikle tro. For at kunne gøre fremskridt måtte vi befinde os i et miljø, som kunne prøve os og udfordre os. Så Gud skabte denne jord og lærte os om sin plan for vores lykke. Vi er her alle, fordi vi stolede på hans plan, som er designet til at lade os vende tilbage og bo med ham igen en dag.

Lær om Guds frelsesplan

Hvor kom jeg fra?

Før du blev født, boede du hos din himmelske Fader. Han kendte dig, elskede dig og lærte dig om de valg, der ville føre til varig lykke. Denne periode kaldes den førjordiske tilværelse.

Gud præsenterede sin plan for os

Gud ønskede, at vi skulle komme til jorden for at få et fysisk legeme. Her møder vi udfordringer og situationer, der giver os mulighed for at lære og udvikle os, så vi kan blive mere som ham.

Jesus blev valgt som vores Frelser

Gud vidste, at vi ville begå fejl, så han valgte Jesus Kristus til at komme til jorden og lide for vores synder. Jesu offer muliggør, at vi kan blive tilgivet og renset for vores synder, så vi igen kan bo hos Gud en dag.

Hvad er mit formål i livet?

Vi kan ikke huske, at vi boede hos Gud, før vi kom til jorden. Derfor må vi lære at få tro og at vælge mellem godt og ondt. Livet er ikke let, men svære tider hjælper os til at påskønne lykke og fred.

Jesu offer

Jesus led og døde for vores synder. Men hans offer fratager os ikke vores ansvar. Vi skal vælge at acceptere Jesus ved at omvende os, når vi begår fejl, blive døbt og holde hans befalinger.

Hvor går vi hen, når vi dør?

Når vi dør, bliver vores ånd og legeme adskilt. Vores ånd går til åndeverdenen. Det er et sted med hvile og lykke for dem, der har truffet gode valg, og en tilstand som helvede for dem, der har truffet dårlige valg.

Åndeverdenen

Åndeverdenen er ikke vores endelige mål eller dom. Fordi Gud er så kærlig og fair, bliver de personer i helvede, som aldrig kendte til Jesus, mens de levede, faktisk undervist i hans evangelium og får mulighed for at acceptere ham.

Vi vil alle leve igen

Jesus overvandt døden, så vi alle kan leve igen. Det kaldes opstandelsen. Når vi opstår, vil vores ånd og legeme blive forenet igen. Vores legeme vil være fuldkomment og vil aldrig dø igen.

Endelige dom

Jesus vil dømme os i henhold til vores handlinger og vores hjertes ønsker. Han vil være så nådig, som han kan. Eftersom vores handlinger og ønsker er forskellige, omfatter himlen forskellige riger eller grader af herlighed.

Det celestiale rige

Vor himmelske Fader og Jesus bor i det celestiale rige. Hvis du lever efter Jesu lære og er renset fra synd ved hans offer, vil du komme derhen. Du vil bo i Guds nærhed og opleve varig glæde.

Det terrestriale rige

Mennesker, som nægter at acceptere Jesu Kristi evangelium, men som ellers levede hæderligt, vil modtage en plads i det terrestriale rige.

Det telestiale rige

De, som vedbliver i deres synder og ikke omvender sig, vil modtage en plads i det telestiale rige.

Formålet med livet på jorden

Som led i Guds plan fik vi ved fødslen et fysisk legeme. Vi møder mange udfordringer og fristelser, men vi oplever også glæde og kærlighed. For at vi kunne lære ved tro, måtte Gud lade os glemme vores liv i himlen. Han gav os også frihed til at vælge, så vi selv kunne få mulighed for at vælge imellem godt og ondt. Livet på jorden blev en prøvetid for os, hvor vore beslutninger om at leve et godt liv og følge Gud ville afgøre, om vi en dag ville være klar til at vende tilbage og bo hos ham.

Gud gav sin søn, så han kunne være vor Frelser

Vor himmelske Fader vidste, at i dette liv ville ingen af os være fuldkomne. For at overvinde vores synder og fejl, gav Gud os en Frelser. Han sendte sin elskede søn, Jesus Kristus, så vi kunne få tilgivelse og for at lære os, hvordan vi kan vende tilbage til vor himmelske Fader.

Missionærer kan forklare frelsesplanen og Jesu Kristi rolle i detaljer, og de vil med glæde besvare alle dine spørgsmål. Viden om Guds plan kan ændre dit perspektiv og hjælpe dig med at leve med mere håb, lykke og formål.

Hvor kom jeg fra? Hvorfor er jeg her? Hvor skal jeg hen?
Mød missionærerne

Du kan lære Guds plan at kende igennem Mormons Bog

Du kan selv lære om Guds plans virkelighed. Du kan også lære, hvordan Jesu Kristi lærdomme kan hjælpe dig med at leve med større formål, håb og lykke, selv i svære og usikre tider. Disse sandheder bliver der tydeligt undervist om i Mormons Bog. Du kan få dit eget eksemplar af Mormons Bog gratis.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu