Hvordan kan jeg tilgive andre?

Det er ikke let, men når vi tilgiver, fjernes der en byrde fra vores skuldre, og vi føler større fred.

Jesus lærte os, at vi skal tilgive

I Bjergprædikenen mindede Jesus folk om, hvordan tingene havde været under Moseloven – »Øje for øje og tand for tand« (se Matthæus 5:38). Så lærte han os om en højere lov med tilgivelse og at vende den anden kind til og at elske sine fjender« (se Matthæus 5:39-44).

Tilgivelse gør os frie

At holde fast i at føle sig såret er en konstant anledning til vrede. Uløste konflikter optager for meget plads i vores sind. Det spolerer vores søvn, og hvis vi ikke er forsigtige, kan de skade vores øvrige forhold.

Det dræner os for energi ikke at tilgive, og den energi kunne være brugt bedre på at tjene andre og gøre vores eget liv rigere. Mormons Bog lærer os, at »menneskene er til for at kunne nyde glæde« (se 2 Nefi 2:25). Hvordan kan vi nyde glæde, når vi har fokus på vrede, modvilje, bitterhed og hævn?

Lær om tilgivelse i Mormons Bog?
Få et eksemplar gratis

Når vi vælger at tilgive, tillader vi Helligånden at komme ind i vores hjerte. Lykke er et valg. Den afhænger ikke af andres handlinger eller om, at retfærdigheden sker fyldest. Tilgivelse gør os fri.

Det er lettere sagt end gjort at tilgive nogle, især hvis man er blevet gjort alvorlig fortræd. Sommetider føles det umuligt at tilgive. Men hvis vi sætter vores lid til Frelseren, som ikke alene led for vores synder, men også for deres, kan vi finde en styrke, der ligger ud over vores egen. Bed om kraft til at tilgive, så vil Jesus hjælpe dig. Ældste Kevin R. Duncan, en kirkeleder, har sagt: »Selvom om vi en gang er blevet gjort til offer, behøver vi ikke at blive det to gange ved at bære på en byrde af had, bitter, smerte og foragt.«

Tilgivelse er noget andet end tillid

Når du har tilgivet nogle på et tidspunkt, kan det stadig tage lang tid at stole på dem igen. Det er i orden. Du bør for eksempel tilgive en, der har stjålet fra dig, men det betyder ikke, at du lader døren stå ulåst. På samme måde kan en, der har været i usundt forhold, godt tilgive den, der har udøvet en form for mishandling, uden at gå ind i det forhold igen. Vi bør tilgive enhver. Men vær vis, når du afgør, om du kan stole på vedkommende igen.

Det ultimative eksempel på tilgivelse

Når vi finder det svært at tilgive, kan vi se på det eksempel Jesus Kristus viste. Selv da han hang på korset, gennemboret på hænder og fødder, anråbte han Gud og sagde: »Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør« (Lukas 23:24). Vi har måske ikke selv evnen til at tilgive, men Jesus led »smerter og trængsler« (se Alma 7:11), så han ved, hvordan han skal hjælpe os. Gennem hans nåde kan vi ikke alene blive tilgivet, men vi kan også få styrke til at tilgive andre.

Historier og skriftsteder om at tilgive andre

Bibelen og Mormons Bog indeholder mange inspirerende beretninger om tilgivelse. Når du læser disse eksempler så tænk over, hvordan du bedre kan følge Frelserens opfordring om at tilgive andre.

Tilgivelse i Bibelen Den fortabte søn

Sønnen bortødslede sine penge

En mand havde to sønner. Den yngste krævede sin arv udbetalt. Han forlod så landet og »ødslede … sin formue bort i et udsvævende liv« (Lukas 15:13).

Han havde ingen mad

En hungersnød ramte landet, og sønnen havde ingen penge til at købe mad for. Han tog et arbejde med at fodre svin. Han var så sulten, at han gerne ville spise svinenes mad. (Se Lukas 15:14-16)

Han bestemte sig for at rejse hjem

Så tænkte han på sin fars daglejere, og hvordan de havde rigeligt med mad. Han besluttede at sige undskyld og sige til sin far: »Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere« (Lukas 15:19).

Hans far tilgav ham

»Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham« (Lukas 15:20).

Hans ældre bror blev jaloux

Faderen gav sin søn fint tøj og afholdt en fest for ham med den fineste mad. Den ældre søn kom hjem fra arbejde og hørt musik og dans. Han blev jaloux og nægtede at gå ind i huset. (Se Lukas 15:22-28)

Hans bror begyndte at beklage sig

Faderen kom ud og talte med sin ældste søn. Sønnen spurgte, hvorfor han aldrig havde fået en fest, når han havde været retfærdig og ansvarlig hele tiden.

Faderen lærte ham en værdifuld lektie

Faderen svarede, at den ældste søn altid var hos ham, og »alt mit er dit« (se Lukas 15:31). Han sagde, at de burde være glade, »for din bror her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet fundet« (se Lukas 15:32).

Hvordan gælder denne historie i dag?

Vi kan tilgive dem, der har fornærmet eller såret os, selv om det ikke synes retfærdigt. Gud vil gøre det rigtigt, og hvis vi er trofaste, kan vi modtage alt det, han har.

En historie om tilgivelse i Mormons Bog

Moroni havde et problem

Moroni var hærfører. Hans hær var ikke stor nok til at forsvare de byer, de havde generobret fra deres fjender.

Han bad Pahoran om hjælp

Moroni sendte et brev til den øverste regent, Pahoran, hvori han »ønskede af ham, at han skulle lade mænd samle sig for at styrke Helaman, eller Helamans hære« (se Alma 59:3), så de kunne beholde de byer, de havde genvundet.

Hjælpen kom aldrig

Hjælpen blev ikke sendt, og en af byerne kom under angreb. Byen faldt. »Moroni blev vred på regeringen på grund af dens ligegyldighed med hensyn til deres lands frihed« (se Alma 59:13).

Moroni blev vred på Pahoran

Moroni skrev endnu et brev til Pahoran, regenten, og anklager ham for forsømmelighed, magtsyge og kun at bekymre sig for egen sikkerhed. Han truede tilmed med at marchere mod Pahoran og slå ham med sværdet (se Alma 60:30), hvis han ikke sendte hjælp.

Det viste sig, at hans anklager var uden hold

Hvad Moroni ikke vidste var, at Pahoran kæmpede med et oprør og var blevet tvunget til at flygte fra hovedstaden. Han besvarede Moronis brev og sagde: »Jeg … glæder mig [ikke] over jeres store trængsler, ja, det bedrøver min sjæl« (Alma 61:2).

Pahoran valgte at tilgive Moroni

Selvom Pahoran var blevet fejlagtigt anklaget, blev han ikke fornærmet. Han sagde: »I dit brev har du kritiseret mig, men det betyder ikke noget, jeg er ikke vred, men fryder mig ved dit hjertes storhed« (Alma 61:9). Så bad han Moroni om hjælp til at nedkæmpe opstanden.

Hvis du har spørgsmål om tilgivelse, opfordrer vi dig til at tale med vores missionærer. De kan undervise dig om Jesu nåde og hjælpe dig med at lære, hvordan man lader nag og vrede fare. Husk at sætte din lid til Frelseren, så vil dit liv blive fyldt med fred og glæde.

Anmod om besøg af missionærerne
Vi vil gøre vores bedste for at besvare dine åndelige spørgsmål og hjælpe dig til at komme Jesus Kristus nærmere.
Mød missionærerne