Hvordan kan jeg tilgive mig selv?

Sommetider bliver vi ved med at bebrejde os selv længe efter, Gud har tilgivet os.

Jesus har allerede lidt for vores synder

Jesus led for dine synder i Getsemane have. Når vi gør noget forkert, kan vi omvende os – bede Gud om tilgivelse – og blive rene igen på grund af Jesu sonoffer. At tilgive sig selv er handling i tro på ham.

Det betyder ikke, at vi kan gøre lige, hvad vi vil, fordi Jesus allerede har taget sig af det. Men det betyder, at vi bør have tro og komme videre med vores liv, når vi engang har omvendt os. Vi bør ikke dvæle ved fortidens fejltrin.

Studiemøde: Sådan tilgiver og bliver man tilgivet
Tilmeld dig

Skyldfølelse kan svække vores forhold til Gud

Hvis vi lader skyldfølelse tynge os, efter vi har bedt om tilgivelse og gjort, hvad vi kan for at rette op på vores fejl, kan vi faktisk komme til at lægge afstand til Gud.

Sommetider kan vi få den tanke, at Gud ikke ønsker at tale med os, eller at vi ikke er værdige til at bede. Det er ikke sandt. Gud elsker alle sine børn og er helt villig til at tilgive os, når vi oprigtigt omvender os. Når Gud tilgiver, er det som om, at synden aldrig er sket.

Det er vigtigt at forstå, at djævelen »stræber efter at gøre alle mennesker elendige, ligesom han selv er« (se 2 Nefi 2:27). Den elendighed følger af skyld, der forhindrer os i at føle Ånden. Gud vil hellere have, at vi tjener hinanden og har det godt, end at vi føler os triste og urene.

Lær at slippe og komme videre

En profet i Mormons Bog ved navn Enosh skrev om sin oplevelse med at bede Gud om tilgivelse. Han bad hele dagen og natten med, og til sidst hørte en stemme sige: »Enosh, dine synder er dig tilgivet, og du vil blive velsignet« (se Enosh 1:5). Det smukke ved denne historie er Enoshs reaktion. Han skrev: »Og jeg, Enosh, vidste, at Gud ikke kunne lyve; derfor blev min skyld fejet bort« (Enosh 1:56).

Enosh dvælede ikke ved sine fejltrin. I stedet for begyndte han at bede for andres velfærd. Han gik fra at tænke indad til at tænke på andre. Tag ved lære af Enoshs eksempel og vær hurtig til at komme videre, når du har omvendt dig.

Det er sundt at tilgive sig selv

At tilgive sig selv er et koncept, der understøttes af læger og psykologer. Selvom der tales ofte om det som en religiøs doktrin, bakker videnskabelig forskning op om fordelene ved at tilgive sig selv.

Andrea Brandt, ph.d. »Forstå at alle ikke er bevidste eller empatiske nok til at indrømme, at de har gjort noget forkert. Påskøn, at du er sådan et menneske, der kan erkende dine fejl og fejltagelser og sige: ›Det har jeg gjort, det er mit ansvar.‹ Ja, du har gjort noget forkert, men inderst inde, er du et godt menneske« (Psychology Today, okt. 2017).

Grundlæggende siger hun, at det at føle anger er en god indikator på vores karakter. Men hun er dog hurtig til at påpege, at det hverken gavner eller er godt for nogen at sidde fast i et svækkende mønster af selvafstraffelse. Det gavner ikke nogen at straffe dig selv. For at tjene andre og gøre sit liv bedre, må man tilgive sig selv.«

Hvis du vil lære mere om tilgivelse og Jesu Kristi rolle, opfordrer vi dig til at møde Kirkens repræsentanter.

Anmod om besøg af missionærerne
Vi vil gøre vores bedste for at besvare dine åndelige spørgsmål og hjælpe dig til at komme Jesus Kristus nærmere.
Mød missionærerne