Hvordan kan jeg modtage tilgivelse fra Gud?

Omvendelse medfører tilgivelse og heling gennem Jesu Kristi kraft.

Omvendelse er meget mere end at indse sine fejl eller sige undskyld. Det er en ændring af sind og hjerte, der omfatter, at man vender sig væk fra synd og til Gud for at få hjælp og tilgivelse. Når vi omvender os, oplever vi varig lykke.

Omvendelse er en mulighed for at blive bedre. Gud vil være tålmodig med dig, når du arbejder på at overvinde dårlige vaner, afhængighed og foretager reelle ændringer i dit liv. Denne ændring er mulig gennem Jesus Kristus og hans sonoffer. Det er umagen værd, uanset hvor lang tid det tager.

Hvorfor er jeg nødt til at omvende mig?

Mange tror, at der ikke er noget ultimativt rigtigt eller forkert. Men Gud har dog forventninger til os og har givet os bud at følge. Når vi ikke holder Guds bud, synder vi. Vi er alle ufuldkomne, og vi har alle brug for at omvende os, »for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud« (Rom 3:23). Vores synder forhindrer os i at vende hjem og bo hos Gud.

Jesus Kristus banet en vej for tilgivelse for os. Han led for vores synder, så vi, hvis vi omvender os, kan blive rene igen og fri for ærgrelse.

Velsignelser ved omvendelse

Synd er en tung byrde, der fylder os med ærgrelse og sorg. Gennem omvendelse fjernes de følelser og erstattes med glæde. Alma, en profet i Mormons Bog, beskrev sin glæde efter han havde omvendt sig: »Intet [kan] være så intenst og sødt, som min glæde var« (Alma 36:21). Når vi omvender os fuldt ud, kan vi blive tilgivet og helet. Vi vil finder fred, glæde, frihed og tillid.

Studiemøde: Sådan tilgiver og bliver man tilgivet
Tilmeld dig

Hvordan omvender jeg mig?

Jesus Kristus har magten til at tilgive dine synder. Omvendelsesprocessen er ikke kompliceret, men den kan sommetider være både smertelig og svær. Herren har lovet: »Den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem« (L&P 58:42).

Omvendelse er en personlig erfaring med Jesus. Nogle ting kan tage længere at omvende sig fra end andre. Selvom omvendelsesprocessen ikke bør betragtes som en tjekliste, kan disse principper hjælpe dig, hvis du er usikker på, hvor du begynder, hvis du kæmper med at se din fremgang.

Lær omvendelsens principper

Hav tro

Tro på Jesus Kristus er afgørende for omvendelse. Hav tro på at Jesus Kristus kan lette syndens byrde for dig, og du kan blive ren igen.

Erkendelse af synd

Erkend at du har syndet – at du på en eller anden måde har vendt dig væk fra Gud. Der finder ingen ændring sted, hvis du ikke kan indrømme, du har gjort noget forkert.

 

 

Anger

Du bør føle oprigtig anger for de ting i dit liv, der i konflikt med Guds vilje. Hav et oprigtigt ønske om at lave ændringer. Når du har fået forladelse for dine synder, vil din sorg blive erstattet med glæde.

Ophør med synden

Oprigtig sorg over sine synder kan medvirke til, at man holder op med at gøre det, der er forkert. Til kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud, sagde Jesus »gå og synd fra nu af ikke mere« (Johannes 8:11).

Bekend

Vær åben og ærlig over for Gud i bøn og erkend, at du har begået fejl. Når du engang har bekendt dine synder, så bed om hjælp. »Heraf kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder: Se, han vil bekende dem og aflægge dem« (L&P 58:43).

Godtgørelse

Hvis det er muligt bør du rette op på den skade, dine handlinger kan have forårsaget. Hvis vi har gjort nogle uret, så bed den person om tilgivelse og gør alt, hvad du kan, for at rette op på situationen.

Fyld dit liv med det gode

Fyld dit liv med opløftende og opbyggende aktiviteter. Det kan være at være sammen med gode venner, bede, læse skrifterne og gå i kirke. Det giver åndelig kraft og øget styrke til at overvinde svagheder.

Fortsæt med at komme til Kristus

Præsident Dallin H. Oaks har talt om hvert af disse omvendelsesprincipper og sagt: »Alt dette er en del af den i skrifterne hyppigt fremsatte invitation til at komme til Kristus.« Frelserens kærlige opfordring til at omvende sig er lige så vigtig og frigørende i moderne tider, som den altid har været.

Har jeg syndet for meget til at omvende mig?

Jesus har betalt prisen for hver en synd. Du føler måske, at dine synder er for alvorlige, eller at du har begået den samme fejl for mange gange. Uanset, hvor meget vi har syndet, kan vi altid omvende os og blive tilgivet. Visse synder er det lettere at rette end andre, men Jesus Kristus har udvirket total tilgivelse for alle synder. Han er ivrig efter at tilgive.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu