Det tror vi på

Som kristne tror vi på at lære alt det, vi kan, om Jesus. Den største lykke i livet kommer ved at følge Frelseren. Du vil mærke hans kærlighed til dig, når du søger at forstå hans liv og lære.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Ja! Afgjort. »Mormoner« er trods alt blot et øgenavn. Vi er medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Derfor tror vi, at Jesus Kristus er Guds Søn, verdens Frelser, og at han elsker os alle mere, end vi kan forestille os. Betyder det, at vi tror på det samme som alle andre kristne kirker? Nej. Men vi betragter afgjort os selv som Jesu Kristi hengivne disciple.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke vælger ikke at drikke øl, fordi vi tro på en inspireret sundhedslov, der opfordrer os til at passe godt på vores krop. Det meste er almindelig sund fornuft. Ingen narkotika. Ingen alkohol. Ingen tobak. Desuden siger den også ingen kaffe eller te. Vi ved ikke præcis hvorfor, men vi tror, at instruktionerne kommer fra Gud, så vi forsøger at holde os fra de ting.

Ja. Helt afgjort. Den er Guds ord, en bog med hellig skrift og nødvendig at læse for at få et lykkeligt liv. Sammen med Bibelen finder vi også inspiration i andre bøger med hellig skrift, som kun findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De går alle hånd i hånd og lærer os vigtige sandheder om Jesus Kristus.

Måske. Templer er kun åbne for medlemmer af Kirken, som har gjort en stor indsats for at forberede sig til at få mest muligt ud af deres tempeloplevelse. Men når templer bliver bygget og på andre særlige tidspunkter, bliver der afholdt åbent hus for offentligheden, så de kan komme ind og få en rundvisning. Desuden har mange templer et besøgscenter og en grund, der er åben for alle.

Den hellige treenighed er det begreb, som mange kristne religioner bruger til at beskrive Gud Faderen, Jesus Kristus og Helligånden. Sidste Dages Hellige tror inderligt på alle tre, men vi tror ikke, at de alle er den samme person. Vi tror, at de er ét i hensigt. Deres hensigt er at hjælpe os til at opnå sand glæde, i dette liv og i det kommende (som vi også tror på).