Evangeliske principper

Evangeliets grundprincipper er tro, omvendelse, dåb og at modtage Helligånden.

Tro

Tro er evangeliets første princip. Når du har tro på Jesus Kristus, tror du på noget, som du ikke kan se, men ved er der. Når du vender dig til Gud i tro, vil du blive velsignet, og din tro vil vokse.

Lær mere om tro i Mormons Bog
Rekvirer et eksemplar

Omvendelse

Bibelen lærer os, at Gud er kærlig, og at han tilgiver sine børn lige så tit, som de beder om tilgivelse. Når vi omvender os og forandrer os, vil Gud tilgive os vores fejltrin. Til gengæld skal vi følge Jesu eksempel og tilgive andre.

Omvendelse er meget mere end at indse sine fejl eller sige undskyld. Det er en ændring af sind og hjerte, der omfatter, at man vender sig væk fra synd og til Gud for at få hjælp og tilgivelse. Når vi omvender os, oplever vi varig lykke.

Dåb

Dåb er en pagt, eller et løfte, som du indgår med Gud. Når du bliver døbt, lover du at tjene ham og følge Jesus Kristus. Det er vigtigt, at du bliver døbt ved nedsænkning og af én, der har den rette myndighed fra Gud.

Dåbsløfte

DU LOVER: At tjene andre

»Bære hinandens byrder, så de bliver lette« (Mosija 18:8)

DU LOVER: At udvise kærlighed og medfølelse

»Sørge med dem, der sørger … og at trøste dem, der står i behov for trøst« (Mosija 18:9)

GUD LOVER: At give dig Helligånden

At »udøse sin Ånd mere rigeligt over« dig (Mosija18:10)

DU LOVER: At være et godt eksempel

At »stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder« (Mosija 18:9)

DU LOVER: At holde Guds befalinger

At »tjene ham og holde hans befalinger« (Mosija 18:10)

GUD LOVER: At give dig evigt liv

At du kan »blive forløst af Gud og blive regnet blandt dem i den første opstandelse, så [du] må få evigt liv« (Mosija 18:9)

Dåb i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udføres ved nedsænkning, hvilket vil sige, at en person »nedsænkes« helt under vand og rejses op igen. I Bibelen lyder det, at »da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet« (Matthæus 3:16). Dåb ved nedsænkning er et smukt symbol, ikke blot på at vaske synder væk, men også på død, begravelse og opstandelse. Dåb markerer slutningen på din gamle livsstil og en fødsel til et liv, der er viet til kristne værdier (se Romerne 6:3-6).

Find ud af, hvordan du kan blive døbt
Mød missionærerne

Helligåndsgaven

Selvom dåben i sig selv er en skelsættende begivenhed, er den ikke komplet uden Helligåndsgaven (eller Helligånden). Modtagelse af Helligånden er at blive født af Ånden (Johannes 3:5). Helligåndsgaven bliver givet til dig efter din dåb, så du kan modtage Guds hjælp, vejledning og trøst livet igennem.

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.