Evangeliske principper

Evangeliets grundprincipper er tro, omvendelse, dåb og at modtage Helligånden.

Tro

Tro er evangeliets første princip. Når du har tro på Jesus Kristus, tror du på noget, som du ikke kan se, men ved er der. Når du vender dig til Gud i tro, vil du blive velsignet, og din tro vil vokse.

Lær mere om tro i Mormons Bog

Omvendelse

Bibelen lærer os, at Gud er kærlig, og at han tilgiver sine børn lige så tit, som de beder om tilgivelse. Når vi omvender os og forandrer os, vil Gud tilgive os vores fejltrin. Til gengæld skal vi følge Jesu eksempel og tilgive andre.

Omvendelse er meget mere end at indse sine fejl eller sige undskyld. Det er en ændring af sind og hjerte, der omfatter, at man vender sig væk fra synd og til Gud for at få hjælp og tilgivelse. Når vi omvender os, oplever vi varig lykke.

Dåb

Dåb er en pagt, eller et løfte, som du indgår med Gud. Når du bliver døbt, lover du at tjene ham og følge Jesus Kristus. Det er vigtigt, at du bliver døbt ved nedsænkning og af én, der har den rette myndighed fra Gud.

Dåbsløfte

DU LOVER: At tjene andre

»Bære hinandens byrder, så de bliver lette« (Mosija 18:8)

DU LOVER: At udvise kærlighed og medfølelse

»Sørge med dem, der sørger … og at trøste dem, der står i behov for trøst« (Mosija 18:9)

GUD LOVER: At give dig Helligånden

At »udøse sin Ånd mere rigeligt over« dig (Mosija18:10)

DU LOVER: At være et godt eksempel

At »stå som Guds vidner til alle tider og i alle ting og på alle steder« (Mosija 18:9)

DU LOVER: At holde Guds befalinger

At »tjene ham og holde hans befalinger« (Mosija 18:10)

Genstart
GUD LOVER: At give dig evigt liv

At du kan »blive forløst af Gud og blive regnet blandt dem i den første opstandelse, så [du] må få evigt liv« (Mosija 18:9)

Dåb i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udføres ved nedsænkning, hvilket vil sige, at en person »nedsænkes« helt under vand og rejses op igen. I Bibelen lyder det, at »da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet« (Matthæus 3:16). Dåb ved nedsænkning er et smukt symbol, ikke blot på at vaske synder væk, men også på død, begravelse og opstandelse. Dåb markerer slutningen på din gamle livsstil og en fødsel til et liv, der er viet til kristne værdier (se Romerne 6:3-6).

Find ud af, hvordan du kan blive døbt

Helligåndsgaven

Selvom dåben i sig selv er en skelsættende begivenhed, er den ikke komplet uden Helligåndsgaven (eller Helligånden). Modtagelse af Helligånden er at blive født af Ånden (Johannes 3:5). Helligåndsgaven bliver givet til dig efter din dåb, så du kan modtage Guds hjælp, vejledning og trøst livet igennem.

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Gud har sørget for, at vi alle sammen har mulighed for at modtage hans velsignelser, selv efter døden. Dåb og andre afgørende ordinancer kan udføres på vegne af dem, som er døde uden denne mulighed. Apostlen Paulus talte om dåb for de døde i Bibelen (se 1 Kor 15:29), og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fortsætter den samme praksis i templer i dag.

Sådan foregår det: Sidste dages hellige studerer deres slægtshistorie for at finde navne på mennesker, som er døde uden at blive døbt. Medlemmer lader sig så døbe på vegne af disse slægtninge i templet. Dette arbejde for andre udføres i kærlighed. Og fordi livet fortsætter efter døden, kender de, som er døde, til ordinancerne og kan vælge om de vil acceptere dem eller ej.

Ja. I Johannes 3 gjorde Jesus det klart, at det er nødvendigt at blive født af vand og ånd for at komme i Himmeriget.

Sidste dages hellige tror, at folk selv bør i stand til at skelne mellem rigtigt og forkert, når de bliver døbt. Det er derfor, at medlemmer af Kirken ikke praktiserer børnedåb. Derimod kan børn blive døbt fra otteårsalderen.

Hvis dåben blev udført uden den rette præstedømmemyndighed eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med den måde, Frelseren blev døbt på, er det nødvendigt, at dåben udføres igen. Dåb er et adgangskrav for medlemskab af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Når en person er blevet døbt, lægger nogle med passende præstedømmemyndighed hænderne på den døbtes hoved for at »bekræfte« dem som medlem af Kirken og give dem Helligåndsgaven.