Hvad er templer?

Templer er hellige steder, hvor vi tilbeder og kommer Gud nærmere.

Templerne er bogstavelig talt Herrens hus. Det er steder, hvor mennesker kan aflægge hellige løfter til Gud, føle hans ånd og komme væk fra hverdagens hektiske krav.

Hvorfor har de sidste dages hellige templer?

Templer er ikke nogen ny opfindelse. Moses havde et tabernakel, Salomo byggede et smukt tempel, og Jesus underviste i templet i Jerusalem. I dag bygges der templer overalt i verden. Med mere end 140 templer på verdensplan får trofaste medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige mulighed for fredfyldt at reflektere og lære mere om Guds plan for lykke der. Inde i templet kan par blive gift for evighed og ikke bare »til døden jer skiller«. Medlemmer af Kirken kan også udføre dåb og andre ordinancer for de af deres kære, der er døde uden at få de velsignelser.

Vil du gerne tale mere om templer?
Vi vil gerne mødes med dig.
Aftal et besøg

Templet i Washington D.C.

Templet i Concepción i Chile

Templet i Salt Lake City i Utah

Templet i Fort Lauderdale i Florida

Templet i Bern i Schweiz

Templet i Tijuana i Mexico

Templet i Paris i Frankrig

 

Templet i Laie i Hawaii

Templet i Tucson i Arizona

Templet i Accra i Ghana

Velsignelserne ved templet

Fordi hvert tempel er Herrens hus, kan vi føle en speciel nærhed med Gud, når vi kommer der, Den følelse kan indgyde os håb, når vi har udfordringer, og vejlede os, når vi har brug for det. Templet er også et sted, hvor vi kan modtage de største velsignelser, Gud tilbyder os, blandt andet mulighed for at leve evigt sammen med vores familie, når vi dør. Vi kan også ære og tjene vores kære afdøde ved at sørge for, at de får de velsignelser, når vi handler på vegne af dem.

Templerne er noget andet end kirkebygningerne

Medlemmer af Kirken mødes i kirkebygninger rundt om i verden, og gæster er altid velkomne. Disse bygninger er måske en kirke i nabolaget eller et lejet lokale midt i en by. I alle tilfælde er det der, medlemmer af Kirken mødes regelmæssigt om søndagen til gudstjeneste og ugentlige aktiviteter.

Bring din familie til kirke
Find en kirke i nærheden

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Jesus lærte os, at for at komme ind i himmeriget må man døbes. Men hvad med mennesker, der er døde uden at blive døbt eller kende til Jesus? Hvordan kan de blive frelst?

Gudskelov er Gud kærlig og har sørget for, at alle kan modtage alle hans velsignelser – selv efter døden. I templet udføres der dåb og andre afgørende ordinancer på vegne af dem, der er døde uden selv at have muligheden for at udføre dem. Apostlen Paulus talte om dåb for de døde i Bibelen (1 Korinther 15:29) og medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fortsætter med samme praksis i templerne i dag.

Sådan her fungerer det: Sidste dages hellige laver slægtsforskning for at finde navne på dem, der er døde uden at blive døbt. De bliver derefter døbt på vegne af disse forfædre i templet. Denne tjeneste for andre udføres i kærlighed, og fordi livet fortsætter efter døden, er de døde opmærksomme på de ordinancer og kan vælge at tage imod dem eller ej.

Familien er central i Guds plan for vores lykke, og det er meningen med ægteskabet, at det skal vare længere end »til døden jer skiller«. I templet bliver mand og hustru forenet for evigt. Denne vielsesceremoni kaldes en tempelbesegling, fordi parret vies for liv og evighed. Brud og brudgom lover hinanden at ære og elske hinanden helt og holdent og lover at følge Jesu lære og eksempel. Til gengæld bliver de lovet, at deres ægteskab og familie vil bestå ind i næste liv.

Når et tempel er blevet bygget eller renoveret, holdes der åbent hus. Her er alle velkomne til at komme ind og få en rundvisning i templet. Når templet så er blevet indviet, er alle stadig velkomne på de smukke områder omkring templerne eller i besøgscentrene, men adgang til templet er forbeholdt trofaste medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der ønsker at deltage i ceremonierne.

Disse ceremonier omfatter at lære mere om Guds plan for vores lykke og aflægge løfter om at følge Jesus Kristus. Det er vigtigt, at alle, der kommer ind i templet, er klar til at aflægge disse vigtige løfter.

Husk, at templerne ikke er det samme som vores kirkebygninger. Der er tusindvis af lokale kirkebygninger rundt om i verden, hvor medlemmer af Kirken går til gudstjeneste om søndagen. Disse bygninger er også samlingssted for forskellige aktiviteter og arrangementer på øvrige ugedage. Alle besøgende er velkomne indenfor i disse kirkebygninger og inviteres til gudstjeneste sammen med os.