Guds plan for os

Lad os studere Bibelen sammen
Mød missionærerne

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

For os er himlen det at leve i Guds og Kristi nærhed for evigt. Skrifterne giver os et indblik i, hvordan det vil være. Jesus sagde; »I min Faders hus er der mange boliger« (Johannes 14:2). En af de største glæder i himlen er, at hvis vi er retfærdige, så kan vi leve med vores familie for evigt og blive »Guds arvinger og Kristi medarvinger« (Romerne 8:17). Selvfølgelig kender vi ikke hver eneste detalje af, hvordan himlen vil være, men vi tror på at det er »en tilstand af aldrig ophørende lykke« (Mosija 2:41), hvilket lyder ret rart.

Vi har en anden forestilling om helvede end de billeder af lava, ild og treforke, som vi ser det fremstillet som i film. De som vælger ikke at følge Gud, deres sjæle går til et midlertidigt helvede, når de dør. Her henviser »helvede« mere til en sindstilstand end til et faktisk sted. Smerten vil komme af anger og sorg, ikke fra ild og svovl.

Men Gud og Jesus er uendelig retfærdige og barmhjertige. Vi tror at de mennesker, som ikke fik mulighed for at kende Jesus og acceptere ham i deres liv, vil få en mulighed herfor, efter de dør. De vil blive belært om hans evangelium, og, hvis de vender sig til Gud, vil de få en plads i himlen efter den endelige dom.

Den endelige dom vil ske efter Jesu genkomst til jorden, når vi alle er opstået. Alt efter hvordan vi har handlet og vores hjertes ønsker, vil vi opleve forskellige grader af herlighed, som beskrevet i 1. Korinther 15:41-42: »Solen og månen og stjernerne har hver sin glans, og stjerne adskiller sig fra stjerne i glans. Således er det også med de dødes opstandelse.« På grund af Frelserens fuldkomne kærlighed og forståelse, vil alle stadig få et bedre liv, end de havde på jord, men kun de, som fulgte Gud, vil få mulighed for at bo i hans nærhed.

Det er helt i orden at blive ked af det. Du kan være ked af det og stadig have tro på, at Gud elsker dig, og at alting nok skal blive godt til sidst.

Vær ikke bange for at fortælle en anden person om dine følelser, såsom en sorgrådgiver, et familiemedlem, en nær ven eller en kirkeleder. Lad dem trøste dig, selv hvis de ikke fuldt og helt forstår, hvad du går igennem.

Du kan også finde fred i Jesu Kristi evangelium. Gud er der, og han elsker dig og er opmærksom på dig. Jesus bar al lidelse, så han ved, hvordan han kan hjælpe dig overvinde dine lidelser. Du kan være sammen med dine elskede igen efter døden. Disse lærdomme fjerner ikke al smerten, men de kan give håb og forståelse.

»Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet« (Johannes Åbenbaring 21:4).

Når sidste dages hellige bliver gift, forstår de, at det er meningen, at ægteskabet skal vare for evigt. Vielsesceremonier i templer indeholder ord som »for tid og al evighed«, ikke »til døden jer adskiller«. Men det er ikke ord, som muliggør et evigt ægteskab, det er Guds kraft. Børn, der er født af ægtepar, der er gift i templer, er automatisk »beseglet« til deres forældre. Familier, der tilslutter sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige senere i livet, kan også tage til templet for at blive beseglet sammen.