Sund levevis

Du ved måske, at sidste dages hellige hverken drikker alkohol eller ryger. Men ved du hvorfor?

I Bibelen beder Gud sit folk om at afholde sig fra visse ting. Det er ikke anderledes i dag. Gud har givet os vise råd for at hjælpe alle sine børn til at være sunde. Det kaldes visdomsordet. Det anviser inspirerede måder, hvorpå vi både kan forbedre vores fysiske og åndelige velbefindende. Deri rådes vi til at spise nærende mad og undgå vanedannende stoffer.

Hvad vi bør og ikke bør ifølge visdomsordet

Det bør vi: Spise frugt og grøntsager

»Hver urt i sin årstid og hver frugt i sin årstid; alle disse skal nydes med fornuft og taksigelse.« (Lære og Pagter 89:11)

Hvad vi ikke bør: Drikke alkohol

»Og videre, stærke drikke er ikke for maven, men til at vaske jeres legeme med.« (Lære og Pagter 89:7)

Det bør vi: Spise kød sparsomt

»Ja, også kødet af dyr og af luftens fugle har jeg, Herren, bestemt til menneskets nydelse med taksigelse; dog skal det nydes sparsomt.« (Lære og Pagter 89:12)

Det bør vi ikke: Ryge eller bruge tobak

»Og videre, tobak er ikke for legemet, ej heller for maven, og er ikke godt for mennesket.« (Lære og Pagter 89:8)

Det bør vi: Motionere regelmæssigt

»Pas på dit legene ved at spise nærende mad, motionere regelmæssigt og få søvn nok.« (Til styrke for de unge)

Det bør vi ikke: Drikke kaffe eller te

»Og videre, hede drikke er ikke for legemet eller maven.« (Lære og Pagter 89:9)

Det bør vi: Spise korn

»Alt korn er bestemt til menneskers og dyrs nydelse, til at være livets stav.« (Lære og Pagter 89:14)

Det bør vi ikke: Bruge narkotika eller misbruge medicin

»Alt skadeligt, som folk bevidst indtager, er ikke i overensstemmelse med visdomsordet. Det gælder især illegale stoffer.« (Tro mod sandheden)

Vi opfordres også til at få søvn nok, motionere regelmæssigt og faste en gang om måneden – hvor vi afstår fra mad i to på hinanden følgende måltider – hvilket hjælper os til at forblive sunde, udøve selvdisciplin og blive mere åndeligt indstillet.

Velsignelserne ved efterlevelse af visdomsordet

De, der følger Guds råd i visdomsordet, bliver lovet, at de vil få sundhed, finde visdom, og at de »skal løbe og ikke blive trætte, og skal gå og ikke blive matte« (Lære og Pagter 89:18-20).

Det er imponerende at tænke på, at visdomsordet blev åbenbaret i 1833, hvor verden ikke forstod videnskaben bag virkningen af diæter, alkohol og tobak. Nu, er den opskrift på sundhed, der er beskrevet i visdomsordet alment accepteret i videnskabelige kredse. Forskere har igen og igen vist de negative bivirkninger af at drikke alkohol, ryge og tygge tobak, blandt andet sygdomme som skrumpelever, betændelse i bugspytkirtlen og mange former for kræft.

Det er også blevet påvist, at folk, der følger visdomsordet, har tendens til at leve længere. Fra 1980-2004 blev der udført et studium på University of California i Los Angeles af sidste dages hellige, der fulgte retningslinjerne i visdomsordet. Resultatet af den 25-år lange undersøgelse viste, at denne livsstil var forbundet med en forventning om længere levetid.

Vi opfordres til at passe på vores legeme, for det er en gave fra Gud. Forståelse af denne forbindelse påvirker den måde, vi tager hånd om os selv på.

Når vi behandler vores legeme som templer og som en gave fra Gud, får vi følelsesmæssige og åndelige velsignelser, som et tættere forhold til Gud og en større bevidsthed om vores guddommelige herkomst.

Det er klart, at fysisk helbred og åndeligt velbefindende går hånd i hånd. Vil du gerne have et bedre fysisk og åndeligt helbred? Aftal et møde med vores missionærer. De kan hjælpe dig med, hvordan du anvender principperne i visdomsordet, så du kan opleve større velsignelser i dit liv.

Vil du vide mere om, hvor visdomsordet kommer fra?
Vores missionærer kan fortælle dig historien om, hvordan det blev åbenbaret til en af Guds profeter.
Aftal et besøg