Du kan blive tilgivet gennem Jesus Kristus

Fordi Jesus led for os, er vi i stand til at tilgive og blive tilgivet.

Jesus gav os tilgivelsens gave

Da Jesus Kristus var på jorden, underviste han, udførte mirakler og forkyndte sit evangelium. I den sidste uge af sit jordiske liv udførte han det største mirakel af alle, da han led for vores synder og ofrede sit liv.

Han påtog sig verdens synder og led for hver eneste en af os. I haven i Getsemane bar Jesus den tunge vægt af hvert eneste levende væsens synd og smerte, og han blødte fra hver pore. Han blev forrådt, arresteret og korsfæstet. Det var et offer, som kun han kunne bring, og det gjorde han villigt, fordi han elsker os.

Hvordan påvirker Jesu sonoffer mit liv?

Vi begår alle fejl, som vi ikke kan rette op på, vi oplever tab, som vi ikke kan erstatte og vi møder smerte og skuffelse, som vi ikke kan håndtere alene. Det behøver vi heller ikke takket være Kristi sonoffer.

Han hjælper mig med at tilgive

Jesu sagde, at vi skal tilgive dem, der gør os uret. Det kan være meget svært at tilgive nogle, der har såret eller stødt os, men når vi beder om hjælp, kan Kristus give os styrken til overvinde vrede og bitterhed.

Han hjælper mig med omvendelse

Jesus har kraften til at tilgive fuldstændigt. Når vi omvender os og stoler på ham, kan vi blive rene igen.

Han hjælper mig til at blive stærkere

Jesus Kristus elsker os og ønsker at hjælpe os. Gennem hans nåde kan vi få himmelsk hjælp eller styrke til at gøre ting, vi ikke er i stand til på egen hånd.

Han forstår os fuldstændigt

Eftersom Jesus Kristus personligt led for alle vores synder og smerte, kender han os til fuldkommenhed. Han elsker os og ønsker, at vi sætter vores lid til ham, når vi møder prøver og modgang. Han ved præcis, hvad vi går igennem og han ved, hvordan han skal hjælpe os.

Få et gratis eksemplar af Mormons Bog
Anmod om det nu