Jesus Kristus

Jesus er Guds Søn og vor kærlige Frelser. Han levede for at undervise os, og han led og døde for at frelse os fra synd og død. På grund af ham kan vi blive tilgivet, vi kan overvinde udfordringer, og vi kan bo hos Gud igen en dag.

Kom Jesus Kristus nærmere. Studér Bibelen sammen med os.
Bed om et besøg

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Ja. Helt afgjort. Den er Guds ord, en bog med hellig skrift og nødvendig at læse for at få et lykkeligt liv. Sammen med Bibelen finder vi også inspiration i andre bøger med hellig skrift, som kun findes i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De går alle hånd i hånd og lærer os vigtige sandheder om Jesus Kristus.

I Bibelen omtales Jesus med næsten 200 forskellige navne, titler og beskrivelser. Mange af disse titler beskriver vidunderligt hans majestæt og mission.

 • Kristus

 • Frelser

 • Forløser

 • Guds Søn

 • Jahve

 • Guds Lam

 • Livets Brød

 • Rådgiver

 • Immanuel

 • Verdens Lys

 • Herren

 • Herre

 • Formidler

 • Levende Vand

 • Freds Fyrste

 • Talsmand

 • Messias

 • Israels Hellige

 • Den Enbårne

 • Den gode hyrde

Jesus blev født i en stald i Betlehem, en by i Palæstina. Fordi han blev født langt hjemmefra, og ingen kroværelser var ledige, blev Jesus født i en enkel stald og lagt i en krybbe (Lukas 2:11).

Som det var skik på den tid i Jerusalem, blev Jesus lagt til hvile i en grav, en lille hule i en klippeside. Hans legeme blev svøbt i rene linnedklæder »med de vellugtende salver, som det er skik hos jøderne ved begravelse« (Johannes 19:40). Graven lå i en have i nærheden af, hvor Jesus blev korsfæstet. En stor sten blev rullet foran graven for lukke den til.

Jesus udførte mange mirakler, mens han levede på jorden, og det gør han stadig i dag. Mirakler er en smuk del af Jesu Kristi evangelium, og alle, som har tro, er værdige til at modtage dem.

Ingen ved rigtigt, hvornår Jesu andet komme vil ske. Men vi ved, at han vil komme igen. Engle erklærede til hans apostle: »Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen« (Apostlenes Gerninger 1:11). I Matthæus 24:7 lærer vi, at vi kan forvente hungersnød, jordskælv og krige, før han kommer igen.