Seks måder Kirken kan velsigne dig på

Der vil altid komme noget i vejen for at komme i kirke. Det kan være, at du må arbejde eller træne om søndagen, at du tænker, at det ikke er nødvendigt at komme i kirke, eller du bare ønsker at slappe af efter en stresset uge. Hvad der end er til hinder, vil du blive velsignet for at følger Guds bud om at komme i kirke. Her er seks årsager til, at du bør tage i kirke:

1

Det er et bud at tilbede Gud

Som et af de ti bud, gav Gud befaling om, at vi holder sabbatsdagen hellig (se 2 Mosebog 20:8-11). En måde at holde det bud på er ved at samles om søndagen for dyrke Gud og takke ham. Vi styrkes også, når vi er sammen med trosfæller, ser deres tro og hører om deres oplevelser og vidnesbyrd.

2

Nadveren hjælper os med at mindes Jesus

I kirken tager vi del i nadveren (eller altergang). Jesus sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig« (1 Korinther 11:24). At holde dette bud hver uge i kirken hjælper os til at huske, hvad Jesus har gjort for os og love at følge ham.

3

Guds kirke har brug for dig

I Bibelen sammenligner apostlen Paulus kirken med et legeme, hvor Jesus er hovedet. Han sagde, at for at legemet kan fungere, er hvert lem vigtigt og må gøre sin del (se Efeserne 4:16). Deltagelse i kirken og at bruge din tid og talenter vil forbedre og styrke både dig og dem omkring dem.

4

Gudstjenesterne er oplysende og opløftende

Det, vi lærer i kirken, vejleder os til, hvordan vi kan følge Gud, øge vores åndelighed og leve bedre liv. Du kan blive opløftet af trosfæller og af muligheden for at tjene og dyrke Gud. Du kan også føle Helligånden, der giver »kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed [og] trofasthed« (Galaterne 5:22).

5

Du får en følelse af at høre til

Kirken er et fællesskab, hvor vi kan socialisere og støtte hinanden. Du kan finde venner, få et tilhørsforhold og opbygge et netværk, du kan stole på. Kirkefællesskabet hjælper os med at »sørge med dem, der sørger, ja og at trøste dem, der står i behov for trøst« (Mosija 18:9).

6

Gud kan tale til dig

Du kan finde svar i kirken. Du søger måske svar på et specifikt spørgsmål eller retning i dit liv. Måske har du blot brug for at føle Guds kærlighed og vide, at han er der. Når du lytter til prædikener og studerer Guds lære, får du mulighed for at modtage indsigt fra Gud. Han ønsker at kommunikere med dig, og kirken er et godt sted at høre hans røst i dit hjerte og sind.

Hvorfor skal jeg prøve Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige?

Det er Jesu Kristi genoprettede kirke

Der er mange kristne kirker, og det kan være svært at overskue, hvilken man skal slutte sig til. I 1820 bad en dreng ved navn Joseph Smith om at vide, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Gud og Jesus viste sig for Joseph og fortalte ham, at den kirke, som Jesus havde oprettet, mens han var på jorden, ikke længere fandtes. Myndigheden fra Gud til at døbe var gået tabt, og visse lærdomme var blevet ændret. Gud kaldte Joseph som ny profet, ligesom Moses eller Noa havde været, til at genoprette sin kirke. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

Der er en menighed i nærheden

Vi byder alle velkommen, som gerne vil i kirke med os. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige vokser over hele verden, og folk af alle sprog, kulturer og baggrund indbydes til Guds rige. Du kan sikkert finde en lokal menighed tæt på, hvor du bor.

Kom med os i kirke. Alle besøgende er velkomne.
Find en kirke i nærheden