Josva 1:9 – Vær modig og stærk

Livet kan være fuld af udfordringer, sorger og vanskelige beslutninger. Men selv midt i modgang råder Herren os til at være stærke og modige. En forståelse af Josva 1:9 i Bibelen kan hjælpe os til at møde noget svært med tro og tillid.

Josvas udfordringer

Israels børn havde vandret i ørkenen i 40 år, og det var op til Josva at lede dem ind i det forjættede land. Han skulle erobre landet fra dets indbyggere, slås og lede slag og sørge for åndeligt lederskab for en stor gruppe mennesker. Da han følte sig overvældet af opgaven foran sig, kom Herren med disse opmuntrende ord:

Disse trøstende ord kan anvendes af os alle, når vi søger at leve et godt liv og overvinde vores enestående udfordringer.

Hvad vil det sige at være stærk?

En del af at være stærk og ved godt mod vil sige, at stole på Herren som vores sande kilde til styrke. I Josvas tilfælde havde han ikke alle svarene på de udfordringer, han stod over for. Men han blev rådet til at gå fremad alligevel og handle i tro. Ligesom Josva har vi sjældent alle svarene på vores personlige udfordringer. Men Gud lovede, at når vi vender os til ham for vejledning, vil det lykkes for os. Gud er almægtig og alvidende. Han har svarene og den styrke, vi har brug for til at møde enhver udfordring, vi møder. Han var med Josva, og han vil være med os.

Hvordan kan vi være stærke og ved godt mod?

At være stærk og modig kræver normalt ikke en stor gestus. Styrke og mod udvises oftere i små afgørelser, som vi træffer hver dag, der viser vores tillid til Gud. Når vi bønsomt søger hans vejledning, studerer hans ord og følger hans eksempel hver dag, vil vi have modet til at give slip på frygt og møde vores udfordringer med tro.