Kirkejargon

Du har måske hørt nogle få ord eller forkortelser, du ikke forstod. Det er fordi en masse begreber og udtryk er blevet så almindelige for os i årenes løb – men de kan lyde fremmede for dig. Vi har samlet nogle af dem og definitioner på dem nedenfor. Hvor mange har du hørt?

Mormon

Navnet »mormoner« er et øgenavn, som andre har givet Kirkens medlemmer, fordi vi bruger Mormons Bog. Kirkens officielle navn er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Vi bruger kirkens fulde navn, når som helst det er muligt for at minde om, at Kristus er helt central.

SDH

Den kan du sikkert gætte. SDH er en forkortelse for sidste dages hellige, hvilket henviser til medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. »SDH-kirken« er endnu et øgenavn, vi forsøger at undgå.

Menighed

En lokal forsamling. En lille gruppe af medlemmer af kirken, der bor inden for et specifikt geografisk område. En menighed består almindeligvis af nogle få hundrede medlemmer og ledes af en frivillig leder, som vi kalder biskop. Vi har også grene. Grene er meget mindre menigheder i områder med få medlemmer af Kirken.

Stav

En stav er også en geografisk enhed i kirken, den består af flere menigheder og grene, hvilket i Danmark svarer til et stift. De har møder eller konferencer i stavscentret eller et stort mødested.

Fastesøndag

Den første søndag i hver måned faster Kirkens medlemmer, det vil sige, at de frivilligt afstår fra at spise i to på hinanden følgende måltider, for at komme Gud nærmere. Kirken opfordrer medlemmerne til at tage de penge, de ville have brugt på mad og donere dem til de trængende.

Primary

Det er navnet på vores kirkes organisation for børn i alderen 3-11 år. Primarybørnene synger en gang imellem til nadvermødet og deltager i andre aktiviteter.

Solstråler

Hvis nogle kalder en treårig for solstråle, er det ikke nødvendigvis, fordi de er søde små børn (selvom det er de også). Det er navnet på den klasse, denne aldersgruppe tilhører. Udtrykket kommer fra en sang, der hedder »Som solskin.«

VDR

VDR står for »vælg det rette.« Det er et motto, som børnene i Primary lærer, og de får en VDR-ring som påmindelse om at vælge det rette. Det er også navnet på den klasse i Primary, hvor børn i alderen 4-8 år går. Teenagere og voksne fortsætter sommetider med at bære deres VDR-ring eller -halskæde.

Fireside

Her skal ikke medbringes skumfiduser, og man skal ikke forvente et bål. Foredrag bliver sommetider kaldt firesides, og det kan være et møde søndag aften, hvor man har en gæstetaler og serverer lidt forfriskninger.

Hjemmeaften

Hjemmeaften er en aften en gang om ugen, hvor familien opfordres til at samles (gerne mandag aften) for at være sammen, lære om Jesus og lave noget sjovt.

Kom og vær en del af vores kirkefamilie
Find en kirke i nærheden