...
Han gør det muligt
1:50

Vi kan gøre det bedre og være bedre

...
Vi kan være bedre

Hvordan kan omvendelsesprocessen hjælpe os til at blive bedre?

...
Stol på Kristi forsoning

Hvordan kan det at stole på Kristi forsoning hjælpe dig til at komme til at kende Frelseren?

...
Renset ved omvendelse

Hvordan kan du blive renset ved omvendelse?

...
Familien Fu

Opdag, hvordan du selv kan finde ud af, at Gud findes.

Hvem er Jesus Kristus?

Guds Søn

Jesus er Gud Faderens førstefødte i ånden og er Guds eneste barn i kødet. Hans jordiske mor, Maria, bar ham, før han blev født, og opdrog ham, mens han var på jorden. Hans mission blev bestemt, før verden blev skabt.

Lærer

Jesus var den største lærer nogensinde, og han underviser os stadig i dag. Som 12-årig blev Jesus fundet i templet, hvor han underviste de lærde (se Johannes 3:2). De var forbløffet over hans viden. Jesus fortsatte med at undervise gennem store taler hele sit liv.

Eksempel

Jesus levede et fuldkommen liv – helt uden synd – og han gav os et fuldkommen eksempel til at leve efter. Alle religiøse ting bør gøres i hans hellige navn.

Frelser

Det hebraiske navn for Jesus er Jeshua, som betyder »Frelser«. Jesus opfyldte sin rolle som Frelser gennem sit frivillige sonoffer og sin opstandelse.

Start forfra
Følg Jesus Kristus

Hvem er Jesus Kristus? Jesus er verdens Frelser. Når vi følger ham, finder vi større fred og lykke i livet.

Jesus Kristus lærte os mange ting, mens han var på jorden, men den største af dem var kærlighed.

Nulevende profeter og apostle taler om forandring og omvendelse

Når Jesus derfor beder jer og mig om at »omvende sig«, opfordrer han os til at ændre vores sind, vores viden, vores ånd – og tilmed den måde, vi ånder på. Han beder os om at ændre den måde, hvorpå vi elsker, tænker, tjener, tilbringer vores tid, behandler vores hustru, underviser vores børn og tilmed passer på vores legeme. Intet er mere frigørende, forædlende eller vigtigere for vores individuelle udvikling end et regelmæssigt, dagligt fokus på omvendelse. Omvendelse er ikke en begivenhed, det er en proces. Det er nøglen til lykke og til fred i sindet. Sammen med tro åbner omvendelse for vores adgang til kraften i Jesu Kristi forsoning.

»Vi kan gøre det bedre og være bedre«, aprilkonferencen 2019

Jesu Kristi evangelium udfordrer os til at ændre os. »Omvend dig« er evangeliets oftest gentagede budskab og at omvende sig betyder at vi opgiver al vores praksis - personlig, familiære, etniske og nationale - som er i strid med Guds befalinger. Formålet med evangeliet er at omdanne almindelige væsener til celestiale borgere. Og dette kræver forandring …

Jesus befalede os at elske hverandre, og vi viser den kærlighed i måden, vi tjener hinanden på. Vi er også blevet befalede at elske Gud, og vi viser den kærlighed igennem vores fortsatte omvendelse og ved at holde hans befalinger (se Johannes 14:15). Og omvendelse betyder mere end at opgive vores synder. I sin bredeste forstand kræver omvendelse forandring, at vi opgiver alle de af vore traditioner, der er i modsætning til Guds bud. Idet vi bliver fuldgyldige deltagere i den kultur, som er Jesu Kristi evangelium, bliver vi »de helliges medborgere og hører til Guds husstand.« (Efeserne 2:19).

»Omvendelse og forandring«, oktoberkonferencen 2003

 

Større hellighed kommer ikke af blot at bede om den. Den kommer ved gøre det, der er brug for, så Gud kan ændre os.

»Hellighed og planen for lykke«, oktoberkonferencen 2019

Vores villighed til at omvende os viser vores taknemmelighed for Guds gaver og for Frelserens kærlighed og offer på vore vegne. Befalinger og præstedømmepagter tilvejebringer en prøve på vores tro, lydighed og kærlighed til Gud og Jesus Kristus, men endnu vigtigere giver de mulighed for at opleve kærlighed fra Gud og for at modtage det fulde mål af glæde både i dette liv og i livet herefter …

Husk, at himlene ikke bliver fyldt med dem, der aldrig begik fejltagelser, men med dem, der opdagede, at de var ude af kurs, og som ændrede deres vaner for at komme tilbage i lyset af evangeliets sandhed.

Jo mere vi sætter pris på profeternes ord og anvender dem, des bedre vil vi være til at opdage, mår vi driver ud af kurs - selv om det kun er et spørgsmål om nogle få grader.

»Et spørgsmål om nogle få grader«, aprilkonferencen 2008

 

Opfordringen om at omvende os forekommer sjældent med en revsende røst, men snarere en kærlig henvendelse om at vende om og »igen vend[e sig]« mod Gud. Det er en kærlig Fader og hans enbårne Søn, der kalder på os til at være mere, end vi er, til nå op på et højere niveau i vores liv, til at ændre os og føle glæden ved at holde befalingerne. Vi er Kristi disciple og glæder os over omvendelsens velsignelser og glæden ved at være tilgivet. De bliver en del af os, som former den måde, hvorpå vi tænker og føler…

For de fleste er omvendelse stille og ret personligt, hvor man dagligt søger Herrens hjælp for at foretage nødvendige forandringer.

For de fleste er omvendelse mere en rejse end en enkeltstående begivenhed. Det er ikke let. At forandre sig er vanskeligt. Det kræver at man løber i modvind eller svømmer mod strømmer. Jesus sagde: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig.« Omvendelse er at vende sig bort fra ting som uærlighed, stolthed, vrede og urene tanker og vende sig mod ting som venlighed, uselviskhed, tålmodighed og åndelighed. Det er »igen at vende sig« mod Gud.

Omvendelse forandrer os ikke kun, men velsigner også vores familie og dem, vi elsker. Med retfærdig omvendelse vil Frelserens udrakte arm, ifølge Herrens tidsplan, ikke kun omslutte os, men vil også strække ud til vore børns og efterkommeres tilværelse. Omvendelse betyder altid, at der er større lykke forude.

»Bliv omvendt … så jeg kan helbrede jer«, oktoberkonferencen 2009

 

At ændre vores opførsel og vende tilbage til den »rigtige vej« er et led i omvendelsen, men kun et led. Oprigtig omvendelse indebærer også at vende vores hjerte og vilje til Gud og at afvise synd. Som der står forklaret i Ezekiel, så omvender man sig, når man »vender om fra … synd … øver ret og retfærdighed… giver tilbage, hvad [man] tog … og følger livets love uden at øve uret« …

Oprigtig omvendelse må indebære tro på Herren Jesus Kristus, tro på, at han kan forandre os, tro på, at han kan tilgive os og tro på, at han vil hjælpe os til at undgå flere fejltagelser. Denne form for tro gør hans forsoning virkningsfuld i vores liv. Når vi »opfatter bagefter« og »vender om« med Frelserens hjælp, kan vi føle håb ved hans løfter og glæden ved tilgivelse. Uden Forløseren forsvinder håbet og glæden, og omvendelse bliver blot en tilpasning af elendig adfærd. Men ved at udøve tro på ham, bliver vi omvendt til hans kraft og villighed til at tilgive synd …

Lad os vælge omvendelse i stedet for at komme med undskyldninger. Gennem omvendelse kan vi finde os selv og reflektere over vores handlingers evige betydning, ligesom den fortabte søn i lignelsen. Når vi forstår, hvordan vores synder kan påvirke vores evige lykke, bliver vi ikke blot angerfulde, men vi bestræber os også på at blive bedre …

Det faktum, at vi kan omvende os, er evangeliets gode nyhed! Skyld kan blive »fejet bort«. Vi kan blive fyldt med glæde, modtage forladelse for vores synder og have fred med samvittigheden. Vi kan blive befriet for følelsen af fortvivlelse og syndens bånd. Vi kan blive fyldt af Guds forunderlige lys og »ikke smertes mere«. Omvendelse er ikke blot mulig, men den er også glædelig på grund af vores Frelser.

»Omvendelse: Et glædeligt valg«, oktoberkonferencen 2016