4 ting, som alle bør vide om Mormons Bog

Mormons Bog er en gammel optegnelse, der fortæller om Jesus. Mændene, kvinderne og familierne i Mormons Bog kæmpede med livets udfordringer, ligesom vi gør. Vi kan se os selv i deres beretninger, og vi kan blive inspireret til at blive bedre og hjælpe andre, ligesom Jesus gjorde. Her er fire ting, som du bør vide om denne hellige bog:

1. Mormons Bog er, ligesom Bibelen, Guds ord

Ligesom Gud talte til Moses og Noa i Bibelen, instruerede han også sine profeter i det fordums Amerika til at føre en optegnelse om hans lære og love. Deres bøger blev til sidst samlet i en bog af en profet ved navn Mormon. Ordene i Mormons Bog bekræfter Jesu liv, tjenestegerning og hans handlinger for at frelse os fra synd og overvinde døden. Faktisk er højdepunktet i Mormons Bog det tidspunkt, hvor Jesus kommer for at besøge folket i det fordums Amerika.

I Bibelen sagde apostlen Paulus: »På to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres« (2 Korinter 13:1). Når Gud underviser i et vigtigt princip, sender han en anden kilde til at bekræfte det. Mormons Bog og Bibelen er vidner om hinanden. Der er mange mennesker i dag, der driver bort fra Gud og religion, og det at have mere end et vidne om Guds ord kan hjælpe os til at forblive på rette vej (se 2 Nefi 29:7-8).

Find selv ud af om Mormons Bog er sand
Bed om et gratis eksemplar

2. Den kan tilføje fred og mening til dit liv

Mormons Bog er en vejledning til, hvordan vi skal leve et liv med fred og lykke.

En nutidig apostel, præsident Marion G. Romney, lovede, at når vi læser Mormons Bog, »vil denne storslåede bogs ånd komme til at gennemtrænge vore hjem og alle, som bor der. Der vil komme en mere ærbødig ånd. Den gensidige respekt og hensyntagen til hinanden vil tage til. Modsætningernes ånd vil forsvinde. Forældre vil rådgive deres børn med større kærlighed og visdom. Børnene vil blive mere modtagelige og lytte til deres forældres råd. Retfærdigheden vil øges. Tro, håb og kærlighed – Kristi rene kærlighed – vil fylde vore hjem og vores tilværelse og i kølvandet bringe fred, glæde og lykke« (se »Mormons Bog«, Den danske Stjerne, okt. 1980, s. 115).

3. Millioner af mennesker læser Mormons Bog

Millioner over hele verden har læst Mormons Bog på deres eget sprog. De har i bøn spurgt, om den var Guds ord. De fik et svar: »Ja!« Mormons Bog lover, at hvis du spørger Gud, om den er sand, så vil han fortælle dig det. Det medfører et andet spørgsmål: Hvis du fik det svar fra Gud, ville du så følge det?

4. Vi kan levere en gratis Mormons Bog lige til din dør

Hvis du ønsker en Mormons Bog, kan du få en gratis. Lokale repræsentanter vil personligt levere din bog, uanset hvor du bor. De vil også med glæde vise dig et par af deres yndlingshistorier.

Vi vil være henrykte over at læse Mormons Bog med dig
Mød missionærerne

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.