4 ting, som alle bør vide om Mormons Bog

Mormons Bog er en gammel optegnelse, der fortæller om Jesus. Mændene, kvinderne og familierne i Mormons Bog kæmpede med livets udfordringer, ligesom vi gør. Vi kan se os selv i deres beretninger, og vi kan blive inspireret til at blive bedre og hjælpe andre, ligesom Jesus gjorde. Her er fire ting, som du bør vide om denne hellige bog:

1. Mormons Bog er, ligesom Bibelen, Guds ord

Ligesom Gud talte til Moses og Noa i Bibelen, instruerede han også sine profeter i det fordums Amerika til at føre en optegnelse om hans lære og love. Deres bøger blev til sidst samlet i en bog af en profet ved navn Mormon. Ordene i Mormons Bog bekræfter Jesu liv, tjenestegerning og hans handlinger for at frelse os fra synd og overvinde døden. Faktisk er højdepunktet i Mormons Bog det tidspunkt, hvor Jesus kommer for at besøge folket i det fordums Amerika.

I Bibelen sagde apostlen Paulus: »På to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres« (2 Korinter 13:1). Når Gud underviser i et vigtigt princip, sender han en anden kilde til at bekræfte det. Mormons Bog og Bibelen er vidner om hinanden. Der er mange mennesker i dag, der driver bort fra Gud og religion, og det at have mere end et vidne om Guds ord kan hjælpe os til at forblive på rette vej (se 2 Nefi 29:7-8).

Find selv ud af om Mormons Bog er sand

2. Den kan tilføje fred og mening til dit liv

Mormons Bog er en vejledning til, hvordan vi skal leve et liv med fred og lykke.

En nutidig apostel, præsident Marion G. Romney, lovede, at når vi læser Mormons Bog, »vil denne storslåede bogs ånd komme til at gennemtrænge vore hjem og alle, som bor der. Der vil komme en mere ærbødig ånd. Den gensidige respekt og hensyntagen til hinanden vil tage til. Modsætningernes ånd vil forsvinde. Forældre vil rådgive deres børn med større kærlighed og visdom. Børnene vil blive mere modtagelige og lytte til deres forældres råd. Retfærdigheden vil øges. Tro, håb og kærlighed – Kristi rene kærlighed – vil fylde vore hjem og vores tilværelse og i kølvandet bringe fred, glæde og lykke« (se »Mormons Bog«, Den danske Stjerne, okt. 1980, s. 115).

3. Millioner af mennesker læser Mormons Bog

Millioner over hele verden har læst Mormons Bog på deres eget sprog. De har i bøn spurgt, om den var Guds ord. De fik et svar: »Ja!« Mormons Bog lover, at hvis du spørger Gud, om den er sand, så vil han fortælle dig det. Det medfører et andet spørgsmål: Hvis du fik det svar fra Gud, ville du så følge det?

4. Vi kan levere en gratis Mormons Bog lige til din dør

Hvis du ønsker en Mormons Bog, kan du få en gratis. Lokale repræsentanter vil personligt levere din bog, uanset hvor du bor. De vil også med glæde vise dig et par af deres yndlingshistorier.

Vi vil være henrykte over at læse Mormons Bog med dig

Almindelige spørgsmål

Folk har mange spørgsmål om »mormoner«, eller sagt lidt pænere, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik her for at se en lang liste.

Her er en kort sammenfatning af en storslået, tusindårig historie, som står i Mormons Bog:

Egentligt er Mormons Bog en beretning om en familie. Lehi er en profet i Jerusalem. Gud advarer Lehi i en drøm. Han skal samle sin familie og forlade Jerusalem, som snart bliver erobret. De krydser havet til Amerika. Laman og Lemuel, Lehis ældste sønner, tror ikke, at deres far er inspireret af Gud. Deres yngre bror Nefi er fuld af tro. Nefi bliver valgt af Gud til at lede familien og være deres lærer.

Efter nogen tid deler folket sig i to grupper: Nefitter og lamanitter. Disse to grupper er ofte i krig med hinanden, og deres tro på Jesus bliver konstant prøvet. Denne tro fylder siderne i Mormons Bog med mægtige prædikener, lektier for livet og åndelige oplevelser.

Efter Jesu opstandelse viser han sig for folket i Amerika. Han underviser dem om dåb og tilgivelse. Han helbreder deres syge og velsigner deres børn. Han etablerer sin kirke. I modsætning til folket i Jerusalem, lytter folket i Amerika til Jesus. Efter hans besøg lever de i fred i flere hundrede år.

Med tiden mister folket deres tro, og krig bryder igen ud, som næsten udrydder hele befolkningen.

Ligesom Bibelen har Mormons Bog mange forfattere. Det er en samling af dagbøger og historier, der gennem en periode på omkring 1.000 år er videregivet fra en forfatter til den næste. Den første forfatter er profeten Nefi, som forlod Jerusalem med sin familie i 600 f.Kr. og kom til Amerika. Nefi videregav optegnelsen til sin lillebror, som derefter gav den til sin søn. Hver forfatter gav altid optegnelsen videre til nogen, de stolede på. Mormon var profeten, som samlede alle optegnelserne i en bog. Derfor hedder bogen Mormons Bog.

I 1823 blev Joseph Smith ledt til disse gamle optegnelser, og han oversatte dem ved Guds kraft.

Mormons Bog understøtter Bibelen og tydeliggør ofte Jesu Kristi lære. For eksempel fortæller Markus og Lukas i Bibelen de samme historier om Jesus, men du kan lære mere ved at læse det ud fra to perspektiver.

Tilsammen indeholder Mormons Bog og Bibelen tusindvis af års inspiration, vejledning og instruktion. De viser, at Gud elsker og vejleder folk fra alle dele af verden. Ved at studere begge bøger kan du bedre forstå, hvem Gud er, og hvad han ønsker for dig.