Hvordan kan Bibelen styrke min familie

Familien er central i Guds plan for sine børns lykke og udvikling. Bibelen lærer os, at Gud stiftede familier helt fra begyndelsen og viser os mange eksempler på stærke familier. Den lærer os også, hvordan man får en kærlig og lykkelig familie.

Familier i Bibelen

Den første familie: Adam og Eva

De allerførste mennesker på jorden dannede en familie. Fra begyndelsen velsignede og opmuntrede Gud til familier og befalede Adam og Eva at blive »frugtbare og talrige, opfyld[e] jorden« (1 Mosebog 1:28). Adam og Evas eksempel viser os, at familier er noget Gud ønsker for os.

Andre familier i Bibelen

Nogle få velkendte eksempler på familier i Bibelen finder man tidligt i Det Gamle Testamente. Abraham, Isak og Jakob fulgte alle Guds befaling om at gifte sig og få børn. Abraham gjorde meget for at beskytte sin hustru, Sara, (se 1 Mosebog 12) og udviste tro for til sidst at nyde velsignelserne, der fulgte af at få sønnen Isak (se 1 Mosebog 21). Efter Herrens vejledning rejste Abrahams tjener langt for at finde Rebekka, en retfærdig kvinde, som skulle blive Isaks hustru (se 1 Mosebog 24). Og Isaks søn Jakob arbejdede i mange år for at blive gift og stifte sin egen familie, som blev til Israels hus (se 1 Mosebog 29-30).

Bring din familie til kirke
Find en kirke i nærheden

Jesu Kristi råd om familier

Jesus Kristus underviste om ægteskabet

Jesus Kristus lærte os, at ægteskabet er helligt og vigtigt i Guds plan: »Men fra skabelsens begyndelse skabte Gud dem som mand og kvinde. Derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød. Derfor er de ikke længere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, må et menneske ikke adskille« (Markus 10:6-9).

Jesus Kristus underviste ved eksempels magt

Jesus tog sig af sin familie. I hele Det Nye Testamente ser vi, hvordan Jesus Kristus viste kærlighed til sine familiemedlemmer, især sin mor Maria. Selv i sin smerte på korset var Jesus Kristus bekymret for sin mor: »Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor: ›Kvinde, der er din søn.‹ Derpå sagde han til disciplen: ›Der er din mor.‹ Fra den time tog disciplen hende hjem til sig« (Johannes 19:26-27).

Andre belæringer i Bibelen om betydningen af familien

De ti bud

Et af de ti bud, som blev givet til Moses i Det Gamle Testamente, taler direkte om forholdet mellem forældre og børn: »Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig« (2 Mosebog 20:12).

Ordsprogenes Bog

Ordsprogenes Bog indeholder også forskellige lærdomme, der specifikt handler om familien: »En vis søn elsker formaning, spotteren lytter ikke til advarsler … En god mand efterlader sine børnebørn arv, synderens formue overgår til de retfærdige« (Ordsprogene (13:1, 22). »Den dumme forkaster sin fars formaning, den, der vogter på retledning, er klog … En vis søn glæder sin far, et tåbeligt menneske ringeagter sin mor« (Ordsprogene 15:5, 20).

Paulus’ lærdomme

Apostlen Paulus talte ofte om familieforhold. Han rådede os: »Børn adlyd jeres forældre i Herren«; for det er ret og rigtigt. ›Ær din far og din mor!‹ Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: ›for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden.‹ »Og fædre, gør ikke jeres børn Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt formaning« (Efeserne 6:1-4).

Sådan finder man glæde som familie

Lær dine børn at følge Jesus Kristus

Gud lover velsignelser til dine børn, når de kender og adlyder evangeliets sandheder: »Hvis dine sønner holder min pagt og min lov, som jeg lærer dem, så skal også deres sønner for evigt sidde på din trone« (Salmerne 132:12).

Studér ofte skrifterne sammen i familien

Læs Bibelen sammen som familie for at få større indsigt om familie og livet. Bibelen siger: »Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, Og du skal gentage dem for dine sønner; du skal fremsige dem … når du er hjemme« (5 Mosebog 6:6-7).

Tjen dine familiemedlemmer

Jesus Kristus lærte os, at det at tjene andre er det samme, som at tjene ham. »Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig« (Matthæus 25: 40). At tjene dine familiemedlemmer kan hjælpe dig til at blive mere som Jesus Kristus og forøge kærligheden i dit hjem.